69. Hakka Sûresi

Hakka Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 78.sırada nazıl olmuştur... 52 ayettir... Adını, ilk üç ayetinde geçen “elHaakka” (O reddolunamaz Hakikat) kelimesinden alır...

Hakka Suresinde: elHaakka’nın önemi... Bazı kıyamet türleri ve kavimlerin helakı... Sur ve gerçek bir kıyamet süreci... Arş’ı taşıyan sekiz... Kıtabı sağdan ve soldan verilenler... Yetmiş arşın boyundaki zincir... Cehennem’de dost yoktur.... Ğıslıyn ve onu yiyecek olan o hatayı işleyenler... Kur’an bir şair ve bir kahin sözü değildir... Eğer Rabbül Alemiy’nin tenziyli olan şu Kuran’a, Hz.Rasulullah nefsinden/uydurma bir söz katsaydı, sağ elinin koparılacağı ve şah damarının kesileceği hususu... Kur’an, Hakkel Yakıyn’dir... İsm-i a’zam’ın tesbihi,... gibi konular açıklanmaktadır.... 

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) El Hakka (ölümle birlikte ortaya çıkacak mutlak hakikat)!

2-) Nedir El Hakka?

3-) El Hakka’yı sana bildiren nedir?

4-) Semud ve Ad, o Karia’yı (ölüm sonrası yaşanacak sonsuz yaşamı) yalanladılar.

5-) Semud’a gelince, yüksek sesli depremle helâk edildiler!

6-) Ad’a gelince, şiddetli bir kasırgayla helâk edildiler!

7-) Onu (kasırgayı) onlara, yedi gece ve sekiz gün musallat etti! O toplumu orada içi boş hurma kütükleri gibi yere yıkılmış görürsün!

8-) Onlardan geriye kalan ne görüyorsun?

9-) Firavun, ondan öncekiler ve helâk olmuş şehirler, hep o hatayı yapanlar!

10-) Rablerinin Rasûlüne âsi oldular da (Rableri) onları şiddetle yakalayıverdi!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!