87. A'lâ Sûresi

A’la Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 8.sırada nazıl olmuştur... 19 ayettir... Adını, Hz.Rasulullah’a Rabbini en a’la ismi ile tesbih etmesini emreden ilk ayetindeki “el-A’la” kelimesinden alır...

 A’la Suresi ile ilgili üç hadis-i şerif:

Hz.Rasulullah s.a.v., A’la Suresi’ni: “Efdalül Müsebbihat”, yani “Tesbih edenlerin (Tesbih ile başlayan surelerin; Hadiyd, Haşr, Saffe, Cum’a, Teğabun) en faziletlisi” diye isimlendirmiştir...

Hz.Rasulullah ve Ashab’ı (Hz.Ali, İbni Abbas(r.a.),.. başta olmak üzere), “Sebbihisme RabbiKEl A’la”yı (1.ayeti) okuduklarında: “Subhane Rabbiyel A’la”(Subhansın, en a’la Rabbimiz!) diye tesbih ederlerdi!...

  Hızkıyaiyl denilen bir Melek’i vardır... Onun onsekizbin kanadı vardır... Bir kanattan diğer kanata mesafe beşyüz yıldır... (O Melek’in) hatırından(içinden): Arş’ın tamamını görebilir misin?, diye geçti... Bunun üzerine Allah Ona kanatları kadar (bir misli daha) ziyade etti... Böylece bir kanattan diğer kanata mesafe beşyüz yıl olmak üzere, onun otuzaltıbin kanadı oldu... Sonra Allah Ona: “Ey Melek, uç” diye vahyetti... Bunun üzerine (O Melek) yirmibin yıl miktar kadar uçtu da Arş’ın kaimelerinden(dikilenlerinden, ayaklarından) birinin başına ulaşamadı... Sonra Allah, kanatlarını ve kuvvetini bir kat daha artırdı ve kendisine uçmasını emretti... Bunun üzerine (O Melek) otuzbinyıl miktar kadar daha uçtu da yine (Arş’ın ayaklarına) vasıl olamadı... Allah Ona şöyle vahyetti: “Ey Melek!... Eğer sen kanatların ve kuvvetin ile Sur’un Nefhine kadar dahi uçacak olsan, Arş’ımın bacağına ulaşamazsın”... Bunun üzerine Melek: “Subhane Rabbiyel A’la” dedi.... Allah da: “Sebbihisme Rabbikel A’la”yı inzal etti... HatemünNebiy s.a.v. de: “Onu (Subhane Rabbiyel A’la’yı) secdelerinizde kılın” dedi>...

A’la Suresinde: Rabbin en a’la isminin tesbihi (Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v.in Tesbihi)... Hz.Rasulullah’ın OKUtulması ve unutmaması... Hz.Rasulullah’a Yüsra’nın kolaylaştırılması... Öğüt kime fayda verir, kime vermez... En şakı kim?... En büyük Nar ne?... Bu sure, ne ölüp kurtulma ne de kalıcı olarak dirilmenin olmadığı bir hali haber veriyor!???... Arınma-Rabbinin ismini keşf ve salatın bağlantısı ve önemi.... Dünya hayatı mı Ahiret mi?... İbrahim ve Musa’nın sayfaları nerde?... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Rabbinin en âlâ ismini tespih et (Esmâ’sıyla hakikatin olan Rabbinin âlâ oluşunu derûnundan yaşa)!

2-) O ki, (bedeni) yarattı da düzenledi.

3-) O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı).

4-) O ki, mer’ayı (bedenlerin yararlanacağı ortamı) oluşturdu!

5-) (Sonunda da) onu simsiyah çer - çöp (toprağa atılacak ceset) kıldı.

6-) Sana OKUtacağız da unutmayacaksın!

7-) Allâh’ın dilediği müstesna... Muhakkak ki O, açığa çıkanı da bilir, gizleneni de.

8-) Biz sana en kolayı kolaylaştıracağız!

9-) Eğer zikra (hatırlatma) fayda verirse, hatırlat!

10-) Haşyet duyan hatırlayıp düşünecektir!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!