67. Mülk Sûresi

Mülk Suresi, Mekke döneminde 77.sırada nazıl olmuştur... 30 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “el-Mülk” kelimesinden alır... Bazı hadis-i şerifler’de “Mücadele”, “TebarekelMüfassala”, “Mania” (mani olan) ve “Münciye” (kurtarıcı) diye de isimlendirilmiştir...

Mülk Suresinde: Mülk elinde olan ve kudret sırrı... Bazı Esma-i İlahi... Ölüm-hayat işlevi ve imtihan... Rahman’ın yaratışındaki mükemmellik vardır; kaos ve tesadüf yoktur... Yedi sema tabakaları, Sema’nın kandillerle süslenmesi ve şeytanların taşlanması... Cehennem’in dehşeti... Uyarıcıları dikkate almayanların sonu, uyarıcıyı dinleyip akletmenin önemi... Yaratan, yarattığını bilir... Arz’ın hizmeti, Sema’dan inen afetler... Hiçbir şeyden emin olma, hiçbir şeyine güvenme... Rahmaniyet sırrı... Kanatlarını açıp-yuman kuşlar’ı Rahman tutuyor... Yüzüstü sürünen ile dimdik yürüyenler... İnsanı inşa eden Allah ona idrak duyularını da vermiştir... İlim, Allah indindedir... Kesilen suları getirecek olan Rabbülalemiyn olan Allah’dır,... gibi konular açıklanmaktadır...

Mülk Suresi hakkında bazı hadis-i şerifler:

Bilmeden bir insan mezarı’nın üzerine çadır kuran bir sahabi, insan mezarı’nın Mülk Suresini sonuna kadar okuduğunu işitir... Bunu haber verdiğinde Hz.Rasulullah şöyle buyurdu: “O (Mülk Suresi) Mania’dır, o münciye’dir, onu kabir azabından kurtarır”.

“Kim onu gece okursa, gereçekten sevabı çoğaltmış ve çok hoş bir iş yapmıştır”

“Her mü’minin kalbinde, TEBAREKELLEZİ BİYEDİHİLMÜLK’ün olmasını arzu ederdim”

“Allah’ın Kitabından, ancak otuz ayet olan bir sure vardır ki, kıyamet gününde bir adama, onu ateşten çıkartıp cennete dahil edinceye kadar şefaat etti... O Tebareke Suresi’dir”

“Allah’ın Kitabından, ancak otuz ayet olan bir sure vardır ki, kıyamet gününde bir adama, onu mağfiret edinceye kadar şefaat etti... Tebarekelleziy Bi yedihil Mülk’dür (O)”

“Bir adam, Kur’an’dan bir surenin şefaatı ile cennete dahil oldu... O ancak otuz ayettir... Kabir azabından kurtarır... Tebarekellezi BiyedihilMülk’dür (o)”.

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Tebârekelleziy BiyediHİlMülkü, ve HUve ‘alâ külli şey’in Kadiyr;

Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir’dir.

2-) Elleziy halekalmevte velhayâte liyeblüveküm eyyüküm ahsenu ‘amela* ve HUvel ‘Aziyzul Ğafûr;

Ortaya koyacaklarınız itibarıyla hanginizin daha mükemmel olduğunu yaşatmak için ölümü ve hayatı yaratan “HÛ”dur! O, Aziyz’dir, Ğafûr’dur.

3-) Elleziy haleka seb’a Semavatin tıbaka* ma tera fiy halkırRahmâni min tefavut* ferci’ılbasare hel tera min futûr;

Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan “HÛ”dur! Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi bakışını döndür de bak! Bir kopukluk - uyuşmazlık görüyor musun?

4-) Sümmerci’ıl basare kerrateyni yenkalib ileykelbasaru hasien ve hüve hasiyr;

Sonra bakışını iki kere daha döndür de bak! Bakışın en yorgun (aradığın kusuru bulamamış hâlde), hor-hakir olarak sana döner!

5-) Ve lekad zeyyennes Semaeddünya Bimesabiyha ve ce’alnaha rucûmen lişşeyatıyni ve a’tedna lehüm ‘azâbes se’ıyr;

Andolsun ki dünyanın (düşünce) semâsını, aydınlatıcılar (hakikat bilgileriyle) olarak donattık! Onları meydana getirdik ki, şeytanları (şeytanî fikirleri) taşlayıp uzaklaştırmaları için! Onlar için alevli ateşin azabını hazırladık.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!