83. Mutaffifiyn Sûresi

Mutaffifiyn Suresi, Mekke-i Mükerreme’de nazıl olan son suredir, 86.sırada nazıl olmuştur (29-36 ayetlerinin Mekke’de, diğer kısmının Medine-i Münevvere’de inen ilk sure olduğu da rivayet edilir)... 36 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “Mutaffifiyn”(eksik ölçüp-tartanlar)den alır...

Mutaffifiyn Suresinde: Mutaffifiyn... Adalet ve Sistem... Füccar’ın kitabı ve Sicciyn... Kitab-ı merkum... Diyn Günü’ni yalanlamanın fenalığı... Kalbin örtülmesi ve Rabbinden perdelenmek... Ebrar’ın kitabı ve İlliyyiyn... Mukarrebunun şahid olduğu şey... Mahtum Rahıyk... Misk... Yarışılması istenilen husus... Mukarrebun’un içtiği kaynak, Tesniym... Perdeli müşrikler, iman ehli ile alay eder.... Küffar’ın(gerçeği reddedenlerin) cezası,.. gibi hususlar açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Vay hâline ölçü ve tartıyı tam yapmayanların!

2-) Onlar ki, insanlardan haklarını tam ölçüyle alırlar da;

3-) Onların (hakkını vermeye gelince) ölçtüklerinde eksiltirler!

4-) Bunlar kendilerinin (ölümü tatmanın akabinde) bâ’s olunacaklarını zannetmiyor mu?

5-) Azîm bir süreç için.

6-) Rabb-ül âlemîn için insanların kıyam ettiği süreç!

7-) Hayır (asla)! Muhakkak ki füccar (Hak’tan sapanlar)’ın kayıtları elbette siccîn’dedir!

8-) Siccîn’i (ne olduğunu) sana bildiren nedir?

9-) Merkum (silinmesi {İngilizce’de; erase} sözkonusu olmayan) bir kayıttır!

10-) O süreçte (Sünnetullâh’ı) yalanlayanların vay hâline!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!