Sayfayı Yazdır

İnsan Evrimle Mi Oluştu?

- Yeryüzünde yaşayan insansılar vardı. Bu insansılar evrimle oluşmuş varlıklardır.
- İnsan, "ceale" kelimesinin ifade ettiği mânâda insansıda, insan bedeninde açığa çıkarılmış bir şuur diyebileceğimiz şeydir.
- İnsan sûreti Allâh'ın esma özelliklerini tamamen zahire yansıtabilecek kapasitede olduğunda Ruh nefhedilmiş, insan meydana gelmiştir.
- Cennet, ilâhî isimlerin mânâlarını açığa çıkartarak Allâh'ın İlim, İrade, Kudret sıfatlarıyla sonsuz yaratışına vesile olanlar demektir.
- Fiziksel mânâda cehennem, Güneş'in gelip Dünya'yı kuşatmasından sonra insansı ruhlarının Güneş'in manyetik alanı içinde kalmasıdır.
- Ana konumuz, varlığın insan ve insansı olarak 2 tür yaratıldığıdır. İnsan türü cennet için, insansı türü cehennem için halkedilmiştir.
- Andolsun ki cin ve insten çoğunu cehennem yaşamı için yaratıp, çoğalttık! Ki onların kalpleri (şuurları) var, (hakikati) kavrayamazlar; gözleri var bunların, onlarla baktıklarını değerlendiremezler; kulakları var, onlarla duyduklarını kavrayamazlar!.. İşte bunlar en’am (evcil hayvanlar) gibidirler; belki daha da şaşkın! Onlar gâfillerin ta kendileridir! (7.A'raf: 179)

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!