100. 'Adiyat Sûresi

Adiyat Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 14.sırada nazıl olduğu geleneksel kabuldür... 11 ayettir... Adını, ilk ayetinin ilk kelimesi olan “el-Adiyat”tan alır... “Adiyat”, adiye’nin çoğuludur... “Adiye”, (at, deve?) hızla koşan, tozu dumana katarak koşan; daima harp ve kıtale (cihada, mücahadeye) koşup hücum eden erler, demektir...

Adiyat Suresinde: Allah yolunda cihad-mücahade edenler... İnsan’ın Rabbine karşı nakörlüğü... Mal-servet sevgisinin mahsuru... İnsanın kendine, yaşam gerçeğine karşı gafleti... gibi konular açıklanmaktadır....

Click to View Transcript of This Video!

1-) Vel ‘adiyati dabhâ;

Andolsun o nefesleri zorlanarak (dünyalık biriktirmek için) koşan (azgın atlara benzer insanlara),

2-) Fel mûriyati kadhâ;

(Koşuşurken hırsından, öfkesinden) çakıp ateş çıkaranlara,

3-) Fel muğıyrati subha;

Sabahın seherinde akına kalkıp,

4-) Feeserne Bihi nak’â;

O hırsla ortalığı toza bulayanlara,

5-) Fevesatne Bihi cem’a;

Böylece o hâl ile halkın içine dalanlara (çok yazık)!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!