41. Fussilet Sûresi

İsmini üçüncü ayetinde geçen “Fussilet” kelimesinden alır ki Allah ayetlerinin, ilahi sıfatların tafsil edilmesine de işarettir... Ayrıca bazı ayetlerine nisbetle,  “Akvat”, “Mesabiyh”, “Secde” ve “HaMiym” diye de isimlenir... Fussilet Suresi Mekke döneminde 61. sırada nazıl olmuştur.... 54 ayettir...

Fussilet Suresinde: Ha-Miym sırrı, Arapça Kur’an ve ayetlerin tafsili, vahiy alan beşer, Arz’ın iki günde-yedi Sema’nın iki günde-azıkların dört günde yaratıldığı, duman halindeki Semayı istiva, semalara işlerinin vahyedilmesi, bazı helak olan kavimler, Allah’ın herşeyi konuşturduğu, zan ile Rabbinden mahrumiyet ve hüsran, istikamet, Allah’a çağıranın güzelliği, hilm, Arz’ın huşusu, Kur’an’a batıl karışamıyacağı, insan’ın zaafları, Allah’ın enfüs ve afakta ayetlerini göstereceği, Allah’ın herşeyi ihata ettiği ve B-sırrı...,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır....

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Ha, Miim.

2-) Rahmân ve Rahıym’den tenzîldir (tafsile indirme)!

3-) Anlayabilen bir toplum için, Arapça bir Kur’ân olarak işaretleri tafsil edilmiş Bilgidir!

4-) Müjdeleyici ve uyarıcı olarak... (Ne var ki) onların çoğunluğu (bu gerçeklerden) yüz çevirmiştir! Onlar işitmezler!

5-) Dediler ki: “Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı bilinçlerimiz koza içindedir, kulaklarımızda bir ağır işitme var; bizimle senin aranda da bir perde mevcut! Artık yap elinden geleni; muhakkak ki biz de yapmaktayız.”

6-) (Rasûlüm) de ki: “Ben sizin benzeriniz beşerim; ne var ki bana şu gerçek vahyolunmuş bulunuyor: Tanrınız olarak düşündüğünüz Ulûhiyet sahibi TEK’tir! O hâlde O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin... Yazıklar olsun şirk koşanlara!”

7-) Onlar (o şirk koşanlar) ki Allâh için karşılıksız bağışlamazlar; onlar sonsuz gelecek yaşamlarını da inkâr ederler.

8-) İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar için arkası kesilmeyen bir bedel vardır.

9-) De ki: “Siz, arzı iki süreçte (yeryüzü itibarıyla; maddeye - kitleye dönüşmesi süreci ve canlı varlıkların oluşumu süreci; beden itibarıyla; sperm - yumurta bileşiminden 120. gün olayına kadar birinci evre ve ondan sonraki doğuma kadar olan ikinci evre. Allâhu âlem. A.H.) yaratmış olanı gerçekten inkâr mı ediyorsunuz; O’na denk tanrılar mı oluşturuyorsunuz (hayalinizde var sanıyorsunuz)! İşte O, Rabb-ül (bir şeyin var olmasının dilenişi aşamasından, yaratılmasından, varlığının dilendiği kadarıyla sürmesi aşamalarınca, gereken her özelliği, şartlarına göre, Allâh isimlerinin işaret ettiği özelliklerle meydana getiren) âlemîn’dir!”

10-) Orada (arzda = bedende) fevkinde sâbit dağlar (benlikler) oluşturdu, orada bereketler vücuda getirdi ve orada (istidatları itibarıyla) isteyenler için eşit olmak üzere varlıklarının devamı için gereken azıklarını dört süreçte ölçülendirdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!