Allâh’ı Tanıyalım-1

"Hû'vel'Evvelu vel'Âhıru vezZâhiru velBâtın"

"HÛ'dur; Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın..." (57.Hadiyd: 3)

Yani; Zâhir, Bâtın, Evvel ve Âhir diye bildiğin hep "O"dur!.. Bunlar, gerçekte TEK bir şeydir!.. Yani, zâhir ve bâtın diye iki ayrı şey yoktur!

Sen, "O"na, ister "Zâhir" de, ister "Bâtın" de, ister "Âhir" de, ister "Evvel" de; dediğin, işaret ettiğin, tarif ettiğin hep "O"dur!..

Zira, zâhir-bâtın ayırımı senin beş duyundan doğmaktadır!.. Beş duyu ile algılayabildiğine "zâhir" diyorsun, algılayamadığına "bâtın"!..

Oysa altı, yedi, on iki duyu ile algılama durumunda olsaydın, senin için zâhirler de değişecekti, bâtınlar da!.. Ve sen, bugün zâhir dediğine bâtın, bâtın dediğine zâhir demek durumunda olacaktın...

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

02:00 Allah ismiyle işaret edileni yukarıda bir tanrı değil de Rasulullah aleyhisselam’ın açıkladığı şekliyle anlatan ayet ve hadisler.

07:00 Tasavvufta "Hakikat" diye bahsedilen, bir kişinin dünyada iken hissedeceği, idrak edileceği, hazmedeceği ve yaşayacağı bir şeydir.

15:00 İslam’ın özü olan ve tasavvufta "Vahdet-i Vücud" diye açıklanan görüş neden "Panteist" görüş olarak açıklanmaya çalışılıyor. Bu görüşler arasında duymadığınız gerçekler.

19:00 "Herşey Haktır" görüşü batıldır, herşey yoktur!! Şey diye ayrı birşey yoktur. Çünkü "şey" kesitsel algılama aracı olan gözün, varlığa bakarak çıkardığı bir sonuçtur ki aslı yoktur.

21:00 Vahdet-i Vücud, şuuurda yaşanan bir üst boyut halini tanımlamak için kullanılır. Göze kulağa göre yaşanan bir şey değildir.

23:00 Göz, kulak gibi duyu organları örnek toplamak içindir, tüm evreni bunlarla değerlendirmek için değil.

27:00 Beden, insanın kozasıdır. Tefekkür ve müşahade ile insan kendini bu kozadan çıkaramazsa, bedeniyle birlikte mezarın içinde hapis kalacaktır! İnsan, esas itibarıyla, şu anda da kabirdedir. İnsanın kabri, bu bedendir.

28:00 "Ölmeden önce ölmek" ne demektir?

30:00 Kozamız şartlanmalarımız, değer yargıları ve duygularla örülmüştür!

33:00 Kendimizi bu kozadan kurtarana kadar uykudayız, "İnsanlar uykudadır; ölünce uyanırlar" hadisi ile neye işaret edilmektedir?

38:00 Amentü’de geçen "mevtin akabinde yeni bir beden ile Baas olmak" ne demektir. Bu bedeni terk ettikten sonra yaşamımıza nasıl bir beden ile devam edeceğiz!

40:00 Madde beden ile yaşarken nasıl bu bedene ait değilsek, ruh bedenle yaşarken de o beden olmayacağız, kozmik bilincin o birimdeki zuhuru olarak yaşamaya devam edeceğiz!

42:00 Kar veya buz sudan meydana gelmiştir, buzdan bir insan heykeline su denilmez, ‘buzdan insan heykeli’ denir, ne zamanki buz erir o zaman su adını alır.

44:00 "Evvel, Ahir, Zahir, Batın O'dur" ayeti ile işaret edilmeye çalışılan nedir? Zahir'in cahili Batîn'ın da cahilidir ne demektir?

48:00 Beden, ruh ve şuur birbiriyle bağlantılıdır. Ruhun bedene olan enerji takviyesi kesildiği zaman, beden yaşamamaz. Ruha ve bedene yön veren ise şuurdur, bilinçtir ama bilinci geliştiren de ‘beyin’dir.

50:00 Kendini tanımak istiyorsan nefs dediğin gerçek benliğini ve benliğindeki özellikleri öğrenmek ve ‘hal’lenmek zorundayız.

56:00 İbadet ile Cennet'i elde edemeyeceğinizi duymuş muydunuz?

01:00:00 "Allah var idi ve O’nunla beraber hiç bir şey yoktu" ayeti ile ilgili önemli açıklamalar.

01:07:00 "Allah Vechi dışında herşey yokluktadır" ne demektir?

01:15:00 Ahmed Hulusi ismi altında şu ana kadar hiç duymadığınız ilimler zahir oluyorsa, Allah böyle dilediği içindir!

01:20:00 Kendimizi yani nefsimizi tanımak ne demektir ve hangi aşamalardan geçmek gereklidir?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!