Kurân'a Göre Cinler #16

Kur’ân-ı Kerîm’de “CİNN Sûresi”nde cinler hakkında gerçekten son derece enterasan bilgiler bulunmaktadır ki, bunların değerlendirilmesi hâlinde, insanoğlu, cinlere dair önemli bir ölçüde bilgi sahibi olmaktadırlar...

Cinlerin aralarındaki bir konuşmayı nakleden bu âyetlerden ilk olarak anlaşılan, onlardan bir kısmının Kurân’ı işitir işitmez iman ettikleri olmaktadır.

İkinci olarak açıklanan husus, insanlardan bazılarının cinlere sığınması ve böylece cinlerin azgınlıklarının artmasına sebep olmasıdır...

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

01:00 Cinlerden korunma yolları nelerdir? Bu dualar ne şekilde okunmalıdır?

02:00 Kuran'da cinlerden bahseden ayetler...

03:00 'Cann'ı da dumansız ateşten (mikrodalgadan) yarattık' (55:15)
'Cann'ı da (insanlardan evvel) mesamata (maddeye, gözeneklere) nüfuz edici ve zehirleyici ateşten (radyasyondan-mikrodalga yapıdan) yarattık.'(15:27)

04:00 (51:56) 'Ben, cinleri ve insanları sadece kulluk etmeleri için yarattım'

05:15 (11:119) 'Andolsun ki, ben cehennemi insan ve cinlerden müstehak olanlarla dolduracağım.'

06:30 (6:130) 'Ey cin ve ins cemaati, içinizden size gelip ayetlerimi nakleden, bugünün gelip çatacağını uyaran, haber veren Rasuller gelmedi mi size? 'Ey Rabbimiz' diyecekler 'Nefislerimize karşı şahitlik ederiz. Evet, dünya hayatı onları aldattı ki, bu duruma düştüler ve gerçekleri örtücü kişiler olduklarını, kendi aleyhlerinde kendileri şehadet ettiler.'

09:00 'Cinlerden bir zümre Kur'an okuyuşumu dinlemiş de aralarında şöyle konuşmuşlar 'Biz gerçekten hayranlık veren Kuran'ı dinledik ki O, hakikate ve gerçeğe insanları ileticidir. Bundan dolayı da biz o Kuran'a iman ettik...'

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!