41. Fussilet Sûresi

İsmini üçüncü ayetinde geçen “Fussilet” kelimesinden alır ki Allah ayetlerinin, ilahi sıfatların tafsil edilmesine de işarettir... Ayrıca bazı ayetlerine nisbetle,  “Akvat”, “Mesabiyh”, “Secde” ve “HaMiym” diye de isimlenir... Fussilet Suresi Mekke döneminde 61. sırada nazıl olmuştur.... 54 ayettir...

Fussilet Suresinde: Ha-Miym sırrı, Arapça Kur’an ve ayetlerin tafsili, vahiy alan beşer, Arz’ın iki günde-yedi Sema’nın iki günde-azıkların dört günde yaratıldığı, duman halindeki Semayı istiva, semalara işlerinin vahyedilmesi, bazı helak olan kavimler, Allah’ın herşeyi konuşturduğu, zan ile Rabbinden mahrumiyet ve hüsran, istikamet, Allah’a çağıranın güzelliği, hilm, Arz’ın huşusu, Kur’an’a batıl karışamıyacağı, insan’ın zaafları, Allah’ın enfüs ve afakta ayetlerini göstereceği, Allah’ın herşeyi ihata ettiği ve B-sırrı...,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır....

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!