90. Beled Sûresi

Beled Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 35.sırada nazıl olmuştur... 20 ayettir... Adını, üzerine yemin edilen “el-Beled” (o belde)’den alır...

Beled Suresinde: Üzerine kasem edilen belde ve Hz.Rasulullah’ın orada helal ikameti... Baba-oğul... İnsan meşakket içinde yaratılmıştır... İnsanın kendisini görmesi ona yetmez mi... el-Akabe nedir ve onu aşmak... ashab-ı meymene ve ashab-ı meş’eme... Hapishane ateş... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Lâ uksimu Bilhâzelbeledi;

Kasem ederim şu beldeye (yaşamakta olduğun dünyaya)...

2-) Ve ente hıllun Bihâzelbeled;

Ki sen bu beldede bir kayıtsızsın!

3-) Ve validin ve ma velede;

(İnsanı) doğurana ve doğurduğuna (kasem ederim),

4-) Lekad halaknel’İnsane fiy kebed;

(Andolsun) ki, insanı sıkıntılı aşamalar içinde yarattık!

5-) Eyahsebu en len yakdire ‘aleyhi ehad;

Hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor (şimdi insan)?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!