41. Fussilet Sûresi

İsmini üçüncü ayetinde geçen “Fussilet” kelimesinden alır ki Allah ayetlerinin, ilahi sıfatların tafsil edilmesine de işarettir... Ayrıca bazı ayetlerine nisbetle,  “Akvat”, “Mesabiyh”, “Secde” ve “HaMiym” diye de isimlenir... Fussilet Suresi Mekke döneminde 61. sırada nazıl olmuştur.... 54 ayettir...

Fussilet Suresinde: Ha-Miym sırrı, Arapça Kur’an ve ayetlerin tafsili, vahiy alan beşer, Arz’ın iki günde-yedi Sema’nın iki günde-azıkların dört günde yaratıldığı, duman halindeki Semayı istiva, semalara işlerinin vahyedilmesi, bazı helak olan kavimler, Allah’ın herşeyi konuşturduğu, zan ile Rabbinden mahrumiyet ve hüsran, istikamet, Allah’a çağıranın güzelliği, hilm, Arz’ın huşusu, Kuran’a batıl karışamıyacağı, insan’ın zaafları, Allah’ın enfüs ve afakta ayetlerini göstereceği, Allah’ın herşeyi ihata ettiği ve B-sırrı...,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır....

Click to View Transcript of This Video!

1-) Haa, Miiiym;

Ha, Miim.

2-) Tenziylün miner Rahmânir Rahıym;

Rahmân ve Rahıym’den tenzîldir (tafsile indirme)!

3-) Kitabun fussılet ayatuhu Kur’ânen ‘Arabiyyen likavmin ya’lemun;

Anlayabilen bir toplum için, Arapça bir Kur’ân olarak işaretleri tafsil edilmiş Bilgidir!

4-) Beşiyran ve neziyra* fea’reda ekseruhüm fehüm lâ yesme’un;

Müjdeleyici ve uyarıcı olarak... (Ne var ki) onların çoğunluğu (bu gerçeklerden) yüz çevirmiştir! Onlar işitmezler!

5-) Ve kalu kulubüna fiy ekinnetin mimma ted’una ileyhi ve fiy azânina vakrun ve min beynina ve beynike hıcabün fa’mel innena amilun;

Dediler ki: “Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı bilinçlerimiz koza içindedir, kulaklarımızda bir ağır işitme var; bizimle senin aranda da bir perde mevcut! Artık yap elinden geleni; muhakkak ki biz de yapmaktayız.”

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!