44. Duhân Sûresi

Duhan Suresi Mekke döneminde 64.sırada nazıl olmuştur... Adını, kıyamet alametlerinden olan “Duman” manasına gelen 10.ayetindeki “Duhan” isminden alır... 59 ayettir...

Duhan Suresinde: HaMiym sırrı, O’nun(?) mübarek bir gece içinde inzali, O gecede(?) her hikmetli işin tefriki, Sema’nın apaçık bir duman olarak gelmesi, iman ve azabın keşfi, Musa-İsrailOğulları-fravun konusu, İsrailOğullarının bir ilim üzere seçilmeleri, Zakkum ağacı, muttekıyler ve makam-ı emiyn, ölümü tadanlara 2.bir ölümün olmadığı, Hz.Rasulullah’ın dili üzere kolaylaşan Hakikat,... gibi bir çok önemli husus açıklanmaktadır...

Duhan Suresi hakkında bir kaç hadis-i şerif:

Kim Cum’a gecesinde Duhan’ı kıraat ederse, bağışlanmış olarak sabahlar ve hur’ül ayn’den tezvic edilir (eşler verilir).

Kim bir gece içinde Duhan’ı kıraat ederse, yetmiş bin melek onun için mağfiret dileyerek sabahlar.

Kim Cum’a gecesi yahut Cum’a gününü Duhan HaMiym’i ni kıraat ederse, Allah onun için cennet’te bir ev bina eder.

Click to View Transcript of This Video!

1-) Ha (hayat), Miiim (ilim - Hakikat-i Muhammedî);

2-) Kitab-ı Mubiyn (apaçık Sünnetullâh ve hakikati Bilgisi).

3-) Biz Onu mübarek bir gecede (“yok”luk hâlinin yaşandığı anda) inzâl ettik! Uyaranlar biziz!

4-) Bütün işlerin hikmeti onda (o “yok”luk hâli içinde) fark edilir;

5-) İndîmizden hüküm ile! (Rasûlleri) irsâl edenler biziz!

6-) (İrsâl olanın) Rabbinden Rahmet olarak! Muhakkak ki O, “HÛ”; Semi’dir, Aliym’dir.

7-) Semâların, arzın ve ikisi arasındakilerin Rabbidir... Yakîne erenlerdenseniz!

8-) Tanrı yok; sadece “HÛ”; diriltir ve öldürür! Rabbinizdir ve atalarınızın da rabbidir!

9-) Hayır, onlar kuşkulu yaşam içinde, (dünya hayatıyla) eğlenip duruyorlar.

10-) Semânın apaçık bir duhân (duman) olarak geleceği (insanî hakikatin fark edileceği) süreci gözetle!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!