91. Şems Sûresi

“B”İSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHIYM

1-) VeşŞemsi ve duhaha;

Andolsun Güneş’e ve Onun duhasına (dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlere);

2-) VelKameri izâ telâha;

Onu takip ettiğinde Ay’a,

3-) Vennehari izâ cellâha;

Onu açığa çıkartan gündüze,

4-) Velleyli izâ yağşâha;

Onu örtüp kaplayan geceye;

5-) VesSemâi ve ma benaha;

Semâya ve onu bina edene;

6-) Vel’Ardı ve ma tahâha;

Arza ve onu yayana;

7-) Ve nefsin ve ma sevvaha;

Nefse (bilince) ve onu düzenleyene;

8-) Feelhemeha fucureha ve takvâha;

Sonra da ona (bilince) hem fücurunu (Hak’tan ve Sistemden sapmanın ne olduğunu) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham edene ki...

9-) Kad efleha men zekkâha;

Gerçekten onu (bilincini) arındıran kurtulmuştur.

10-) Ve kad habe men dessaha;

Onu (bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce - dürtüleriyle tabiatına uyarak) yaşayan ise gerçekten kaybetmiştir.

11-) Kezzebet Semûdu Bitağvâha;

Semud (Sâlih’in toplumu), Nebiyi kabul etmemeleri ile (hakikatlerini ve sistemi) yalanladı.

12-) İzin be’ase eşkaha;

Onların en şakîsi harekete geçtiğinde,

13-) Fekale lehüm Rasûlullahi nâkatAllâhi ve sukyaha;

Allâh Rasûlü onlara dedi ki: “Allâh’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun!”

14-) Fekezzebuhu fe’akaruha* fedemdeme ‘aleyhim Rabbühüm Bizenbihim fesevvaha;

Onu (Allâh Rasûlünü) yalanladılar da onu (dişi deveyi) vahşice öldürdüler! Bunun üzerine Rableri, suçları yüzünden onları toprağa gömdü de orayı düzledi!

15-) Ve lâ yehafü ‘ukbaha;

Bu sonucun Allâh’ı korkutacak bir yanı da yok!

32 / 120

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!