96. ‘Alak Sûresi

“B”İSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHIYM

1-) Ikra’ Bismi Rabbikelleziy halak;

Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile OKU!

2-) Halekal’İnsâne min ‘alak;

İnsanı Alak’tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı.

3-) Ikra’ ve Rabbükel’Ekrem;

Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem’dir!

4-) Elleziy ‘alleme BilKalem;

O ki, (O Rabbanî özellikleri ve genetiğini) Kalem olarak öğretti (programladı)!

5-) Allemel’İnsâne ma lem ya’lem;

(Yani) insana bilmediğini talim etti.

6-) Kella, innel’İnsane leyatğâ;

Hayır, (iş sanıldığı gibi değil; düşünün)! Muhakkak ki insan (hakikatinden kozalı yaşarsa),

elbette azgınlık eder (şehvet peşinde koşar);

7-) En reâhüstağnâ;

(Benliğiyle perdelenip) kendini (hakikatten) müstağni gördüğü için.

8-) İnne ila Rabbikerrüca’;

Kesinlikle dönüş rabbinedir!

9-) Eraeytelleziy yenha;

Gördün mü o engelleyeni;

10-) Abden izâ sallâ;

Bilfiil salât hâlindeyken bir kulu!

11-) Eraeyte in kâne ‘alelhüda;

Gördün mü (bir düşün)! Ya o hakikati yaşamakta ise?

12-) Ev emere Bittakvâ;

Yahut korunmayı emretti ise!

13-) Eraeyte in kezzebe ve tevellâ;

Bir düşün! Ya (hakikatini) yalanladı ve yüz çevirdi ise?

14-) Elem ya’lem BiennAllâhe yera;

Bilmez mi ki Allâh kesinlikle görür?

15-) Kellâ, lein lem yentehi lenesfe’an BinNasıyeh;

Hayır (iş sandığı gibi değil)! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, elbette onu alnından

(beyninden) şiddetle tutup sürükleriz!

16-) Nasıyetin kâzibetin hatıeh;

O yalancı, o hata yapan (bedene, dışa dönük) alnı (beyni)!

17-) Felyed’u nadiyeh;

Haydi, çağırsın meclisini!

18-) Sened’uzZebaniyeh;

Biz de çağıracağız Zebânîleri (ateşin zebûn edici kuvvelerini)!

19-) Kellâ* lâ tutı’hu vescüd vakterib;

Hayır, sakın (yapma)! Ona uyma; secde et ve yaklaş! (19. âyet secde âyetidir.)

8 / 120

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!