Sayfayı Yazdır

Kur'ân-ı Kerîm Çözümü (Sûrelerin Nüzûl Sırasına Göre)

Kuran-ı KERİM Çözümü İniş sırasına göre“Ben konuşan Kurân’ım!” diyen hikmet şehrinin kapısı Şâh-ı Velâyet Hz.Âli r.a.’ın şöyle dediği rivâyet olunuyor:

“Vallâhi, nâzil olan hiçbir âyet yok ki o âyetin ne hakkında nâzil olduğunu, nerede nâzil olduğunu ve kim hakkında nâzil olduğunu bilmeyeyim (Kurân’daki her âyetin nüzûl tarihini, nüzûl yerini ve nüzûl sebebini illa bilirim)!.. Muhakkak ki benim Rabbim, bana, akl/idrâk eden (hidayetli) bir kalp ve fesîh (hakikati beyan gücü) bir lisan hibe etmiştir!”

Başka bir sözünde ise Hz.Âli r.a “Bana Kitâbullâh’tan sorun!... Hiçbir âyet yok ki onun gece mi gündüz mü, düzlükte mi dağda mı nâzil olduğunu bilmeyeyim (zaten Hz.Âli r.a, Hz.Rasûlullâh as.’ın en önde gelen vahiy kâtibi idi... O halde âyetlerin nüzûl tertibini en iyi bilen olması doğaldır!)!”

Tabîinin büyük âlimi M.İbni Şirin “Hz.Âli’nin (indiği gibi, nüzûl sırasına göre) yazdığı KİTAP bulunmuş olsaydı, gerçek ilim onda olurdu!” diyerek bunun önemini vurgulamıştır! (İ.Sa’d, et-Tabekat’ül Kebîr, C:2, S:291-292)

Hz.Âli r.a.’ın nüzûl tertibine göre yazdığı mushafı elimizde bulunmadığından, ondan sonra sahabenin Kitâbullâh’ı en bileni olan Abdullâh İ. Abbas r.a.’a atfedilen nüzûl sırasını –bazı istisnalar hariç- dikkate alarak bu tertibi hazırladık... 

Kur’ân, âyet ve sûre bazlı bir bütünlük/nüzûl/cem’/kitap’tır!.. 

Âyetlerin sûrelerdeki yerleri bizzat Hz.Rasûlullâh s.a.v. tarafından tevkıyfi olarak tâyin edilmiş ve bunu ibadet ve salât’larındaki OKUmaları ile de teyid etmiştir! 

Nüzûl sırasına göre sûrelerin yeri her zaman tam tutmayabilir... Çünkü her sûre bir bütün olarak tek seferde inzâl olmadı, âyet veya âyet grupları (necme’ler) şeklinde nâzil oldu!... Mesele tam bir sûre olarak inzâl olan ilk sûre Fâtiha Sûresi, son sûre de Nasr Sûresi’dir!...Fakat, örneğin, Mâide Sûresi ağırlıklı bazı âyetleri itibarıyla Nisâ Sûresi’nden önceye, hicretin ilk yıllarına uygun iken bazı âyetleri itibarıyla da son sûrelerden biri olmaya uygundur!

Önemli bir incelik de şudur:

Bir sûrenin baş kısmı (veya baş kısmıyla beraber kalan kısmı) olmadıkça böyle bir sûrenin adından ve yerinden de bahsedilmez... Fakat bu sûreye dahil edilecek daha önce nâzil olmuş veya daha sonra nâzil olacak âyetler olabilir!..

İlk ve son sûre/âyetler:

Kur’ân vahyinin mazharı Hz.Rasûlullâh s.a.v.’i (halife statüsünü) muhatap alarak nâzil olan ilk sûre/âyetler Fâtiha Sûresi, son sûre/âyetler Nasr Sûresi iken; toplum veya insanlığı muhatap alan ilk vahiy Alak Sûresi’nin ilk 5 âyeti, son vahiy Tevbe Sûresi’dir!

 

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!