82. İnfitâr Sûresi

“B”İSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHIYM

1-) İzesSemâunfetaret;

Semâ yarıldığında,

2-) Ve izelkevakibünteseret;

Gezegenler saçılıp dağıldığında,

3-) Ve izelbiharu fucciret;

Denizler kaynayıp fışkırtıldığında,

4-) Ve izelkubûru bu’siret;

Ruhlar dünyalarından çıkartıldıklarında (evrensel gerçekliği fark ettiklerinde);

5-) ‘Alimet nefsün ma kaddemet ve ahharet;

Her nefs takdim ettiği (yapıp önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (yapmadığı, sonraya bıraktığı) şeyi bilmiştir.

6-) Ya eyyühel’İnsanu ma ğarreke BiRabbikelkeriym;

Ey insan! Keriym olan Rabbine (Hakikatine, hakikatini bildiren bilgiye nankör olmaya) nasıl cüret ettin?

7-) Elleziy halekake fesevvake fe’adelek;

O ki seni yarattı (izhar etti), seni tesviye etti (beynini, bilincini ve ruhunu oluşturacak şekilde meydana getirdi), seni tam dengeli yaptı!

8-) Fiy eyyi suretin ma şâe rekkebek;

Hangi sûrette olmanı diledi ise öylece terkibini - bileşimini oluşturdu!

9-) Kellâ bel tükezzibune Biddiyn;

Hayır, (iş sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz Sistem’i) yalanlıyorsunuz!

10-) Ve inne ‘aleyküm lehafizıyn;

Muhakkak ki (her düşüncenizi beyninizden ruhunuza) kaydediciler olduğu hâlde.

11-) Kiramen katibiyn;

Kiramen Kâtibîn (muhteşem yazıcı kuvveler)!

12-) Ya’lemune ma tef’alun;

Ne yaparsanız bilirler.

13-) İnnel ‘ebrare lefiy na’ıym;

Muhakkak ki Ebrâr (iyiler), elbette Nimet cenneti içindedir.

14-) Ve innel fuccare lefiy cahıym;

Muhakkak ki füccar (kötüler, Hak’tan sapanlar), elbette Cahîm (ateş) içindedirler.

15-) Yaslevneha yevmeddiyn;

Din hükümlerinin yaşandığı süreçte yaslanırlar ona!

16-) Ve ma hüm ‘anha Biğâibiyn;

Onlar her an cehennemi müşahede eder hâldedirler!

17-) Ve ma edrake ma yevmüddiyn;

Bilir misin Din Günü’nü?

18-) Sümme ma edrake ma yevmüddiyn;

Sonra, bilir misin Din Günü’nü?

19-) Yevme lâ temlikü nefsün linefsin şey’a* vel’emru yevmeizin Lillâh;

O süreçte kimse, kimse için hiçbir şey yapamaz! O süreçte hüküm Allâh’a aittir (birimin yapacak hiçbir şeyi yoktur, yalnızca yapılmışların sonuçları yaşanır)!

88 / 120

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!