92. Leyl Sûresi

“B”İSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHIYM

1-) Velleyli izâ yağşâ;

Kasem ederim örttüğü vakit geceye,

2-) Vennehari izâ tecellâ;

Parlayıp açığa çıktığında gündüze,

3-) Ve ma halekazzekere vel’ünsâ;

Erkeği ve dişiyi (etken ve edilgeni) yaratana ki,

4-) İnne sa’yeküm leşetta;

Muhakkak ki çalışmanız, elbette farklı amaçlara dönüktür.

5-) Feemma men a’ta vetteka;

Kim verir ve korunursa,

6-) Ve saddeka BilHüsna;

El Hüsnâ’yı (en güzelini hakikati olarak) tasdik ederse,

7-) Fesenüyessiruhu lilyüsra;

Böylece ona en kolayı kolaylaştırırız!

8-) Ve emma men bahıle vestağnâ;

Ama kim de cimrilik eder ve müstağni olursa (arınmaya, korunmaya ihtiyaç duymazsa);

9-) Ve kezzebe BilHüsna;

El Hüsnâ’yı (en güzelini hakikati olarak) yalanlarsa;

10-) Fesenüyessiruhu lil’usra;

Ona en zoru (hakikatten ve Sünnetullâh’tan perdeli yaşamayı) kolaylaştırırız!

11-) Ve ma yuğniy ‘anhu maluhû izâ teredda;

(Cehenneme) yuvarlandığında, malı (zenginliği) ona hiçbir fayda sağlamaz.

12-) İnne ‘aleyna lelhüda;

Muhakkak ki hakikate erdirmek bize aittir.

13-) Ve inne leNA lel’ahırete vel’ûla;

Muhakkak ki bizimdir gelecek sonsuz yaşam da şu anki de!

14-) Feenzertüküm naren telezza;

Sizi, çok alevlenen ateşe karşı uyardım.

15-) Lâ yaslâha illel’eşka;

Ona sadece en şakî maruz kalır.

16-) Elleziy kezzebe ve tevellâ;

O ki, yalanlamış ve (hakikatinden) yüz çevirmişti!

17-) Ve seyücennebühel’etka;

En çok korunan ise ondan uzaklaştırılacaktır.

18-) Elleziy yü’tiy malehû yetezekkâ;

O ki, arınmak için zenginliğini başkalarına harcar (yığmaz)...

19-) Ve ma liehadin ‘ındehu min nı’metin tücza;

Bunu ne karşılık bekleyerek yapar (ne de kendisine yapılanların karşılığı olarak)!

20-) İllebtiğâe vechi Rabbihil e’lâ;

Yalnızca Âlâ olan Rabbinin vechini arzuladığı için!

21-) Ve lesevfe yerda;

Elbette rızaya erecektir!

15 / 120

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!