100. ‘Adiyat Sûresi

“B”İSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHIYM

1-) Vel ‘adiyati dabhâ;

Andolsun o nefesleri zorlanarak (dünyalık biriktirmek için) koşan (azgın atlara benzer insanlara),

2-) Fel mûriyati kadhâ;

(Koşuşurken hırsından, öfkesinden) çakıp ateş çıkaranlara,

3-) Fel muğıyrati subha;

Sabahın seherinde akına kalkıp,

4-) Feeserne Bihi nak’â;

O hırsla ortalığı toza bulayanlara,

5-) Fevesatne Bihi cem’a;

Böylece o hâl ile halkın içine dalanlara (çok yazık)!

6-) İnnel’İnsane liRabbihi le kenûd;

Gerçektir ki insan Rabbine karşı elbette çok nankördür!

7-) Ve innehû alâ zâlike le şehiyd;

Kesinlikle kendisi de buna şahittir!

8-) Ve innehû lihubbil hayri le şediyd;

Kesinlikle onda zenginlik sevgisi çok şiddetlidir!

9-) Efelâ ya’lemu izâ bu’sire ma fiyl kubûr;

Bilmez mi (insan), kabirlerin (bedenlerin) içindekiler deşilip dışarı çıkartıldığında,

10-) Ve hussile ma fiys sudûr;

Sadırların içindekiler açığa çıkartıldığında,

11-) İnne Rabbehüm Bihim yevmeizin le Habiyr;

İşte o süreçte Rableri, Esmâ boyutu itibarıyla, onlar olarak elbette Habiyr’dir.

20 / 120

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!