88. Ğâşiye Sûresi

“B”İSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHIYM

1-) Hel etake hadiysülğaşiyeh;

Sana Ğaşiye’nin (bütün insanları örtüp bürüyen o büyük tecelli - kıyamet) haberi geldi mi?

2-) Vucûhun yevmeizin haşi’ah;

O gün yüzler (vardır) zilletle yere bakar!

3-) ‘Amiletün nasıbetün;

(Örf - âdet olarak) çalışmış (ibadet etmiş) boşa yorulmuş!

4-) Taslâ naren hamiyeten;

Kızgın bir ateşe maruz kalır (o yüzler)!

5-) Tüska min ‘aynin aniyeh;

Kızgın bir kaynaktan içirilirler!

6-) Leyse lehüm ta’amün illâ min dariy’ın;

Onlar için Dari’ (zehirli - yırtıcı bir diken?)den başka yiyecek yoktur.

7-) Lâ yüsminu ve lâ yuğniy min cu’ın;

Ne besler ne de açlıktan kurtarır.

8-) Vucûhun yevmeizin na’ımetün;

O süreçte nimetin eseri görülen nice yüzler de (vardır).

9-) Lisa’yiha radıyetün;

(Hakkıyla yaptığı) çalışmalarının getirisinden razıdır!

10-) Fiy cennetin ‘aliyeh;

Âli bir cennettedir!

11-) Lâ tesme’u fiyha lağıyeh;

Orada boş laf işitmez.

12-) Fiyha ‘aynün cariyetün;

Orada (daim) akan bir kaynak (ilim ve kudret) vardır.

13-) Fiyha sürurun merfû’atün;

Orada yükseltilmiş tahtlar vardır.

14-) Ve ekvabün mevdû’atün;

(Yerlerine) konulmuş testiler,

15-) Ve nemariku masfûfetün;

(Arkalarına) sıra sıra dizilmiş yastıklar,

16-) Ve zerabiyyü mebsûseh;

(Altlarına) yayılmış yaygılar (vardır).

17-) Efela yenzurune ilel’İbilli keyfe hulikat;

Bakmıyorlar mı el İbil’e (yağmur yüklü bulutlara) nasıl yaratılmış?

18-) Ve ilesSemâi keyfe rufi’at;

(Bakmıyorlar mı) semâya, nasıl ref’olunmuş (nasıl uzay oluşmuş)!

19-) Ve ilelcibali keyfe nusıbet;

(Bakmıyorlar mı) dağlara, nasıl yerleştirilmiş!

20-) Ve ilel’Ardı keyfe sutihat;

(Bakmıyorlar mı) arza, nasıl döşenmiş!

21-) Fezekkir innema ente müzekkir;

HATIRLAT; çünkü sen ancak bir hatırlatıcısın (hakikatlerini hatırlatmak için irsâl oldun)!

22-) Leste ‘aleyhim Bimusaytır;

Onlar üzerine musallat olan zorba değilsin!

23-) İlla men tevellâ ve kefere;

Ancak kim yüz çevirir ve küfür ederse (hakikati inkâr - reddederse),

24-) Feyu’azzibühullahul’azâbel’ekber;

Allâh onu, en büyük azap ile azaplandırır!

25-) İnne ileyNA iyabehüm;

Muhakkak ki bizedir onların dönüşleri.

26-) Sümme inne ‘aleyNA hısabehüm;

Sonra muhakkak ki bize aittir yaptıklarının sonucunu yaşatmak!

74 / 120

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!