87. A’lâ Sûresi

“B”İSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHIYM

1-) Sebbihisme Rabbikel e’lâ;

Rabbinin en âlâ ismini tespih et (Esmâ’sıyla hakikatin olan Rabbinin âlâ oluşunu derûnundan yaşa)!

2-) Elleziy haleka fesevva;

O ki, (bedeni) yarattı da düzenledi.

3-) Velleziy kaddere feheda;

O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı).

4-) Velleziy ahrecelmer’a;

O ki, mer’ayı (bedenlerin yararlanacağı ortamı) oluşturdu!

5-) Fece’alehu ğusâen ahvâ;

(Sonunda da) onu simsiyah çer - çöp (toprağa atılacak ceset) kıldı.

6-) Senukriüke fela tensa;

Sana OKUtacağız da unutmayacaksın!

7-) İlla maşâAllâh* inneHu ya’lemulcehre ve ma yahfâ;

Allâh’ın dilediği müstesna... Muhakkak ki O, açığa çıkanı da bilir, gizleneni de.

8-) Ve nüyessirüke lilyüsra;

Biz sana en kolayı kolaylaştıracağız!

9-) Fezekkir in nefe’atizzikra;

Eğer zikra (hatırlatma) fayda verirse, hatırlat!

10-) Seyezzekkerü men yahşâ;

Haşyet duyan hatırlayıp düşünecektir!

11-) Ve yetecennebühel’eşka;

En şakî ise ondan kaçacaktır!

12-) Elleziy yaslennarelkübra;

(en şakî) ki, en büyük ateşe (Allâh’tan ebedî uzak düşmüşlüğe) maruz kalır!

13-) Sümme lâ yemûtü fiyha ve lâ yahyâ;

Sonra orada ne ölür (kurtulur); ne de dirilir (hakikatin ilmiyle)!

14-) Kad efleha men tezekkâ;

Arınıp saflaşan, gerçekten kurtulmuştur!

15-) Ve zekeresme Rabbihi fesallâ;

Rabbinin ismini zikredip (hatırlayıp) bilfiil salât eden (yaşayan) kurtulmuştur.

16-) Bel tü’sirunelhayateddünya;

Fakat siz dünya hayatını (en aşağı yaşam düzeyini) tercih ediyorsunuz!

17-) Vel’ahıretü hayrun ve ebka;

Hâlbuki Âhiret (kudret - bilinç boyutu) daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

18-) İnne hazâ lefissuhufil’ûla;

Muhakkak ki bu (bildirilen realite, ilim), ilk bilgilerde de (vardı).

19-) Suhufi İbrahiyme ve Mûsa;

İbrahim’in ve Musa’nın bilgilerinde!

14 / 120

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!