89. Fecr Sûresi

Fecr Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 10.sırada nazıl olmuştur... 30 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “el-Fecr”(tan yerinin ağarması, gece karanlığını yaran ilk parıltı, gündüzün başlangıcı)’den alır...

Fecr Suresinde: Kur’an’daki yeminler akıl sahipleri içindir... Bazı ibretlik helak örnekleri... İnsan’ın imtihan karşısında tutumu... Rabbin ve meleklerin geldiği gün?... Cehennem getirildiği gün!... İnsan’ın ölüm ile yaşadığı deneyim ve faydası olmayan tezekkürü.... Ölüm’den sonra da hayat var ve onun için hazırlanmanın hayati önemi... Nefs-i Mutmainne, Radıye-Mardiyye ile Rabbine rücu’... Allah’ın kulları ve Allah’ın cenneti,... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Kasem ederim o Fecr’e,

2-) On geceye,

3-) Çift’e ve Tek’e!

4-) Geçip gittiğinde o geceye...

5-) (Nasıl) işte bunlarda akıl sahibi için bir yemin yok mu?

6-) Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, Ad’a (Hud’un toplumu),

7-) Çok sütunlu (belde) İrem’e?

8-) Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı!

9-) (Rabbin ne yaptı) vadide kayaları oyan Semud’a (Sâlih’in toplumu)?

10-) Yüksek direklerin (piramitlerin) sahibi Firavun’a.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!