82. İnfitâr Sûresi

İnfitar Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 82.sırada nazıl olmuştur... 19 ayettir... Adını, ilk ayetinden alır... “İnfitar”, yarılmak demektir...

İnfitar Suresinde: Kıyamet/ölüm vakası olayları... İnsan’ı Rabbine kafir eden cür’etin sebebi... Sistem gerçeği... Hafaza-Kiramen-Katibiyn... Ebrar-füccar... Diyn Günü, gibi hususlar açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Semâ yarıldığında,

2-) Gezegenler saçılıp dağıldığında,

3-) Denizler kaynayıp fışkırtıldığında,

4-) Ruhlar dünyalarından çıkartıldıklarında (evrensel gerçekliği fark ettiklerinde);

5-) Her nefs takdim ettiği (yapıp önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (yapmadığı, sonraya bıraktığı) şeyi bilmiştir.

6-) Ey insan! Keriym olan Rabbine (Hakikatine, hakikatini bildiren bilgiye nankör olmaya) nasıl cüret ettin?

7-) O ki seni yarattı (izhar etti), seni tesviye etti (beynini, bilincini ve ruhunu oluşturacak şekilde meydana getirdi), seni tam dengeli yaptı!

8-) Hangi sûrette olmanı diledi ise öylece terkibini - bileşimini oluşturdu!

9-) Hayır, (iş sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz Sistem’i) yalanlıyorsunuz!

10-) Muhakkak ki (her düşüncenizi beyninizden ruhunuza) kaydediciler olduğu hâlde.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!