İbadet Nedir? #6

Hz. Muhammed (aleyhisselâm)'ın ne getirdiğini idrak etmişseniz; fark etmişsinizdir ki, başta "salât", yani dua ve namaz olmak üzere, ibadet adı altındaki tüm çalışmalar, asla yukarıdaki bir gök tanrının gözüne girmek veya ona tapınmak amacıyla önerilmemiştir! Çünkü gökte bir tanrı yoktur!..

İbadetler yani dua ve namaz, yukarıdaki yani DIŞIMIZDAKİ bir tanrı için yapılmayacağına göre, niçin yapılır? Önerilen bu çalışma ile bize ne kazandırılmak istenmektedir?

"ALLÂH'a giden yol nefsler (bilinçler) adedincedir" sözü insanların dışardan değil kendi "öz"lerinden hakikate ulaşma yolunun açık olduğuna işaret eder!

Gerek dua ve gerekse namaz, kişinin "ALLÂH" ismi ile işaret edilene "yönelişinden" başka bir şey değildir!

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

01:41 Kuantum beyin kelimesini kullandığımız zaman esas itibarıyla ana potansiyelden söz ediyoruz, mevcut olan özelliklerden. Bu özellikler; değişik bileşenler, özellik bileşenleri halinde neticede belirli aşamalardan geçerek bildiğimiz madde beyin diye algıladığımız yapıyı meydana getirmiştir.

02:19 Eğer beynine giren bilgi kanalları biraz daha farklı olsaydı veya biraz daha fazla olsaydı bizim üzerinde konuştuğumuz madde algısı tamamıyle farklı olacaktı.

02:47 Sabit bir madde yapı mevcut değil. Gerçekte bir bilgi yapı, bir dalga okyanusu, bir dalga yapı var orijin olarak beyine bunlardan ulaşabilenlere göre beynin tanımlaması söz konusu.

03:37 Beyinde belirli işlevleri tahrik ederek o alanda genişleme yapmak mümkün.

03:57 Dünya'da bir insanın yapacağı en önemli çalışma zikirdir!

04:03 Siz beyninizde belirli bir kelimeyi belirli bir sayıda belirli bir şekilde tekrar ettiğiniz zaman o tekrar beyinde belirli bir hücre gurubunda belirli bir elektrik oluşturuyor ve bu yan hücrelere sıçrıyor ve o alanda daha fazla bir elektriklenme daha fazla o manaya o dalga boyuna dönük çalışan hücre yapısını meydana getiriyor.

05:19 Siz Allah'ın isimlerini zikr ettiğiniz zaman yukardaki tanrıyı zikr etmiyorsunuz varlığınızı oluşturan onun esmasını siz harekete geçiriyorsunuz aktive ediyorsunuz. Yani Allah sende kendini tanıtmayı dilerse sana kendini tanımasını sağlayacak bir takım beyinsel çalışmaları yaptırtıyor bu beyinsel çalışmalar dediğimiz şey kendi esma özelliklerinin açığa çıkmasını sağlıyor ve bu meyanda da sen Allah'ı daha fazla tanımaya başlıyorsun.

06:15 Zikir Allah'ı tanıma yolunda ve kendini tanıma yolunda kendindeki Esma özelliklerini tanıma yolunda en başta gelen aşamadır.

06:33 Biz İranlılardan Perslerden almışız namaz kelimesini kullanıyoruz ve günde 5 defa yatıp kalkmak jimnastik yapar gibi yatıp kalkmayı namaz zannediyoruz. Namaz bu değil!

06:55 O Salât yani yöneliş. Kime yöneliş, Rabbine yöneliş. O yönelişe, Rasulullah urûc demiş. Salât, müminin mirâcıdır demiş.

07:20 Salâta durduğun zaman Subhaneke'yi okurken daha 'vela gayrıHU' diyorsun gayrı yok sadece Allah! 'GayrıHU'yu gerçekten söyleyebilirsen orada, senin benlik kavramın kalkıyor ortadan, ben yokum sadece o var.

07:40 Senin dilinde Fatiha'yı okuyan kendisi. Fatiha'yı okumaya başlarken Besmele'yi çekiyorsun. B İsmi Allah Rahman Rahim yani İsmi Allah olan Rahman ve Rahim varlığımın hakikatıdır demektir, Bismillahirahmanirrahim.

08:25 Besmele çekilmez Besmele yaşanır. Besmeleyi yaşayan kendisi olur. İşte salât bunu yaşamaktır.

08:40 Salât'ın salât olması için okuduğun kelimelerin anlamını hissedip düşünmen gerekir.

09:22 Yukardakine tapınmıyorsun. Senin varlığını meydana getiren o Esma potansiyeli, Allah'ın sonsuz kudreti, ilmi, bütün özellikleri senin varlığını meydana getiriyor. Yani Salât, kendinden kendine kendini aradan çıkararak yaşanan bir olay.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!