19. Meryem Sûresi

Bu sure, Mekke döneminde, müslümanların Habeşistan’a hicretinden önce 44.sırada nazıl olmuştur... 98 ayettir...

Varolan herşeyin İlahi Vasıflarla varolduğunu, insanda ilahi sıfatların zahir olduğunu somut olarak ortaya koyan Hz.Meryem’in İsa a.s.ı doğum mucizesi ağırlıklı olarak anlatıldığı için sure bu isimle meşhur olmuştur... Sure’de Hz.Zekeriyya, Hz.Yahya, Hz.İbrahim, Hz.İsmail, Hz.Musa, Hz.Harun, Hz.İdris Nebiylerden; Adem, İbrahim, İsrail zürriyyetlerinden ve Hz.Nuh ile gemiye bindirilenlerden, ADN(boyutsal, mertebe) cennetlerinden, vahy-melek-insan ilişkisinden, sırat ve cehennem gerçeğinden, cinn-insan ilişkisinden, Rahmaniyyet ve ferdiyet makamlarından,  sevginin oluşmasından ve ne anlama geldiğinden bahsedilir...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!