Sayfayı Yazdır

Sistemin Okunması

Sistem nasıl “OKU”nur..?

Varlığını meydana getiren “Rabbanî kudret + bilinçle” yani basîretle, ferasetle, nüfuziyetle; beş duyunun algıladığı boyut değerlendirilerek...

Ve...

“LEVHİ MAHFUZ”u “OKU”yan “Meleğin vahyetmesi” ile!

Bu konuda merhum Hamdi Yazır tefsirinde bakın ne yazıyor:

“YERDE HAREKET EDEN HİÇBİR HAYVAN VE İKİ KANADIYLA UÇAR HİÇBİR KUŞ YOKTUR Kİ SİZİN EMSÂLİNİZ ÜMMETLER OLMASIN...” (6.En’am: 38)

Kudreti FÂTIRenin hükmü tesiriyle VAHDETTEN ÇIKAN bu tenevvü ve tehalüf içinde hepsi sizin gibi bir hayatı hayvani yaşayan tavaifi muhtelife ve sunufı mü’telifedir.....

Siz de sunuf ve havassı muhtelifenizle onların bir mislisiniz, hepsi takdiri ilâhî ve tedbiri rabbanî dairesinde nizamatı mahsusa ve kavanini hakime altına konulmuş ahvali mahfuz, umuru mukannen, masalihi mer’iy ve cari sizin gibi birer ümmet ve binâenaleyh size birer dersi ibrettirler.

Hepsi FITRATI ASLİYELERİ ve nizamı vücudlarıyla kudreti ilâhiyenin birer manzumei delaili ve kitabı hikmetin âyetleridirler....

“BİZ KİTAPTA HİÇBİR TEFRİT VE TAKSİR YAPMADIK, HİÇBİR ŞEYİ EKSİK BIRAKMADIK, HEPSİNİ KİTAPTA YAZDIK…” 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!