1. Allâh ahlâkıyla ahlâklandıysan, kâinatı da “Allâh” gibi değerlendir.

 2. Nankörler yaratılmasaydı, şükredenlerin değeri olmazdı.

 3. “ALLÂH” ismiyle işaret edilen...!!?

 4. “O”, “Basar”la değil “Basîret”le görülür; çünkü “Basıyr”, O’dur!..

 5. Seyahatten amaç, Allâh’ın ahlâkını öğrenmektir!

 6. Tefekkürsüz bakan göz, insan gözü değildir.

 7. Ardından konuşanı araştır, acaba hangi çıkarı zedelenmiş?..

 8. Maddi yada manevî çıkarı için yanında olan, o menfaati kesildiği anda karşında olacak ve seni arkandan vurmaya çalışacaktır... Buna hazır ol!

 9. Allâh’a yönelmene sebep olan şeylerin pek çoğu benliğine “şerr” gibi gelirse de, erersen anlarsın ki; onlar hep “hayır”dır.

 10. Kıyamette ana-baba evlattan, koca karısından kaçacaksa, Kurân’a göre… Cennette herkes aynı yaşta olacaksa…  Dünya yaşamı gerçekte yalnızca saniyeyle tanımlanırsa… Bundan ne çıkar?..

 11. Her ne ki üzerinde düşünebiliyorsun, o yaradılmıştır...

 12. Eski kozalılar, Dünya merkezli düşünüyorlardı evreni; şimdikiler de insan merkezli düşünüyorlar!

 13. Müslümanlar, tek tanrıya inanıyorlardı... Onlara, “ALLÂH adıyla işaret edilen”i anlatmaya çalıştım... Anlattıklarımla, “tanrı”larını “update” ettiler!

 14. Seyri âfakî, küfrü kaldırır; seyri enfüsî şirki kaldırır; bu ikisini tamamlamayan şirkle küfür arasında bocalar durur.

 15. Bizim nazarımızda, “cennetlik olan bühl ehli”, “kaybedilmiş cehennem ehli” gibidir.

 16. Beşerî zaafların kemâlât olduğunu fark edemeyenin, ilimden mahrumiyeti mukadderdir.

 17. Bühl’ün korkusu dünyayı kaçırmak; Ârif’in korkusu irfanını sınırlamaktır.

 18. Bühl, kaybettiklerinin farkında olmayandır.

 19. Ârif’in irfanı, kaybettiklerini de fark ettirir, telâfisi için de çalışma yaptırır.

 20. “Allâh’ın zikri”yle bilinç tatmin olur.

 21. Ahmağa zulmetmek istemiyorsan, onlara irfandan söz etme!

 22. Zâlim, nefsinin hakikatini bilmeyendir!

 23. Zâlime yardımcı olan, zulmüne ortak olur.

 24. Zâlime yardımcı olmak; kişinin “Allâh”tan perdelenmesi için yeterli olan günahtır.

 25. Zikir, “Allâh’ın kulunu seyri”; fikirse, “kulun Allâh’a” bakışıdır!

41 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!