73. Müzzemmil Sûresi

Müzzemmil Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 3.sırada nazıl olmuştur (4. sırada nazıl olduğu da rivayettir)... Son ayetinin Medine-i Münevvere’de indiği de rivayet edilir... 20 ayettir... Adını, ilk ayetinde geçen ve Hz.Rasulullah’ın da bir ismi olan “el-Müzzemmil” (örtüsüne sarınıp bürünen, yük yüklenen)den alır (Müzzemmil’in aslı Mütezemmil’dir)...

Müzzemmil Suresinde: “İkra” ile başlayan sürecin gereği olan içsel açılım-OKUma-yakiyn ilişkisi... Risalet-OKU’ma ilişkisi... Gece kıyamı’nın ve gece Kur’an OKUmanın önemi... Tasavvufi çalışmalarda gecenin önemi.... “Rabb”in ve Ona tam yönelmenin anlam ve önemi... Deccalın cehennemi... Çocukları ak saçlı ihtiyara çeviren gün... Kuran’dan kolaylaşanın okunması... Namaz, zekat, infak ve istiğfar,... gibi bir çok konu açıklanmaktadır....

Click to View Transcript of This Video!

1-) Ey Müzzemmil (örtünen)!

2-) Azı hariç geceleyin kalk;

3-) Yarısı kadar yahut azıyla,

4-) Yahut onu arttır ve Kurân’ı üstünde tefekkür ederek oku!

5-) Muhakkak ki biz sana ağır bir söz ilka edeceğiz (şuurunda yaşatacağız)!

6-) Muhakkak ki gece kalkışı, algılamada kapsam ve hitabı değerlendirmede daha berraklık getirir!

7-) Muhakkak ki gündüz senin yoğun işlevin vardır.

8-) Rabbinin ismini zikret (hatırla) ve her şeyden kesilip sırf O’na yönel!

9-) Rabbidir doğunun (parlayıp açığa çıkanın) ve batının (sönüp yok olanın)! Tanrı yoktur; sadece HÛ”! O hâlde O’nu vekîl edin!

10-) Onların dediklerine sabret ve onlardan güzel bir ayrılış ile ayrıl!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!