Âmentü - 1

“Âmentü” bilindiği üzere, “İslâm Dini”nin bildirmiş olduğu iman edilmesi zorunlu esaslar bütünüdür.

“ÂMENTÜ “B”İLLÂHİ VE

MELÂİKETİHİ VE

KÜTÜBİHİ VE

RASÛLİHİ VEL

YEVMİL ÂHİRİ VE

BİL KADERİ,

HAYRİHİ VE ŞERRİHİ MİN ALLÂHÛ TEÂLÂ VEL

BA’SÜ BA’DEL MEVT...”

Bundan sonra da şehâdet gelir:

“EŞHEDÜ ENLÂ İLÂHE İLLÂLLÂH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDUHÛ VE RASÛLUHÛ.”

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:10 İman neye, niçin?.. Kendini beden kabulünün kaybettireceği şey, sonsuz yaşamındır!.. “Rasûl de iman etti, Rabbinden inzal olunana”!!!

14:00 Âmentü iman edilmesi gerken şeyleri sıralarken niye Rasûle iman 4. Sırada?.. “B” sırrı... Benlik mevhumu nasıl kalkar?..

30:00 Soyutun somuta dönüşmesi sınırı: ARŞ... Enerji Allâh’ın kudret sıfatının kuvveden fiile çıkması halindeki adıdır!..

40:10 Herşeyin aslı melektir!.. Âmentüde meleklere iman 2. Sırada oluşu bundan dolayıdır... Evrende var olmuş olan her varlık, sonsuza kadar var olacaktır... Pantesit görüş yanlıştır!.. Mevcudat yoktur! Sadece ALLÂH... Meleklere iman etmeyen varlığın özüne inemez...

55:30 Beşeri manadaki kitap, Rasûller aracılığıyla ulaşmış kelamdır ve RABBANİDİR... Mutlak kitap, Rasûlullâh (SAV)’tan “oku” hitabıyla okuması istenen kitaptır, ULUHİYET kemâlâtının eseridir; ilahi kitapdır; İnsan-ı Kamildir; Hakikat-i Muhammedi’dir; Kainattır!!! Kitaplara iman etmezsen, ilahi kitabı okuyamazsın!.. Beşeri kitabı okuyan VELİ olur!.. Nebiler, ilahi kitabı okur, beşeri kitabı tebliğ ederler!.. Kitabı OKUmak, manaları kendinde bulmak demektir!.. İlahi kitabın harfleri, kelimeleri, ayetleri, sureleri meleklerdir!..

1:11:30 Kurân’da melekler de Rasûl olarak geçer!.. Risâlet makâmı sende de mevcuttur!.. O makâm açığa çıkınca ortada SEN kalmazsın!.. Sen olduğun sürece de O çıkmaz!..

1:21:00 “Vel yevm il ahiri” iki şekilde anlaşılabilir: Sonraki anlar ve kıyamet günü... Birinci anlamıyla yaşamının kesintisiz olarak sonsuza kadar süreceği işareti verilir, ikincisi ile de yaptıklarının sonucunun alınacağı...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!