1. Ben seni kendi yolumla Allâh’a erdiremem! Sen kimseyi Allâh’a erdiremezsin! Senin özüne giden yol, “Allâh yolu”dur!

 2. Akıllı insan, hiç değilse akşamdan akşama Allâh’la konuşur; yatağa girip de, kendi başına kaldığında... İşte o zaman, kapa gözlerini, içinden başla konuşmaya!

 3. Taklitçi olma! Tahkik, alttaki noktayı yukarıya doğru çıkartır!

 4. Cennete giriş takdire; içindeki mertebe de kişiden açığa çıkacak uygulamalara bağlıdır. İbadetin getirisi de, ibadet etmeden gelmez! Cennette amel konuşur!

 5. Dua kadar insanı hedefine ulaştırıcı bir şey yoktur!

 6. Allâh’tan gayrını görmeme hâlini yaşayan, “Daimî oruç”tadır!

 7. Tasavvuf, küllîyen TAHKİK mesleğidir; asla taklit değil!

 8. “Bâtın”, gördüğünün algılayamadığın yanıdır!

 9. Unutmayalım ki her kilit, ancak şifresine uygun anahtar ile açılır!

 10. Sakın aynada gördüğünüze aldanmayın! İnsanın kendi hakikatini görmesine-anlamasına en büyük engel, gözbebeğidir!

 11. “Tanrı”, tapınılacak ötendeki bir varlıktır... “Allâh”, kulluk edilegelmekte olan özündeki Hakikat’tir!

 12. Kendindeki hangi mânâyı oluşturmayı dilediyse, o mânâya uygun sûreti dilediği boyutta oluşturmuş ve o sûrette o mânâyı yaşamıştır!

 13. DUA ve ZİKİR için kimseye muhtaç değilsin ve kimseyi aracı koymak zorunda da değilsin!

 14. Şeytan, en büyük şeytaniyetini, insanları birbirleriyle uğraştırmak suretiyle ortaya koyar!

 15. Eğer anlatılanları idrak edebiliyorsak, muhtemeldir ki, onun gereği olan fiilleri uygulamak da bizim için mümkün olabilir!

 16. Gerçeği idrak ederek, “insan”lık ve “halife”lik şeref ve haysiyetine ulaşmak isteyenler, şunu acilen ve zorunlu olarak idrak etmelidir ki; mukallitten ders alınmaz ve TAKLİTLE HAKİKATE varılmaz!

 17. “Ben onu seviyorum, ona âşığım” denip de ondaki özelliklerle ile hâllenmedikçe, O’na ulaşmak-O’na vâsıl olmak asla mümkün olmaz!

 18. Önemli olan, musluk değil; musluktan akan sudur!

 19. FÂTIR, beyinlerimizi, “TEK”i çok olarak algılayacak bir özellikle yarattığı içindir, ki biz “TEK”i “çok” görmeye sonsuza dek devam edeceğiz!

 20. Attığın her adımda, o yaptığını niye yapmakta olduğunu düşünmek ve sonuçlarının sana neler getirebileceğini de hesaba katmak zorundasın... Ki, sürekli düşünme melekesi gelişsin!

 21. Zâhir olanı bırakıp, ötede sevecek aramak, ancak gaflettir!

 22. Bütün insanlar, her dalda birbirlerinden yararlanırlar ama tâbi olunacak tek Zât, Rasûlullâh’tır!

 23. Duygu ve şartlanmalarla O’na yanaşanlar, neticede O’na karşı cephede yer almışlardır!

 24. Gerçeği bilen kişi için yaradılmışlar arasında katiyen tefrik yoktur... Her var olan, özel bir değerdir!

 25. Hak, “tenezzül” eder; kul “urûc” eder!

47 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!