1. Kişi, arzularını terk ettiği zaman “Hükmün âlemi”ne; gelenlere razı olduğu zaman da “rızaya ermiş kul” mertebesine yükselir!

 2. Oku ve idraka çalış! Mutlaka söylemek istiyorsan bir şeyler, önce KENDİNİ TANI!

 3. Hz. Muhammed, aklı olanlara ve ilmi duyguyla değil akılla değerlendirebileceklere yararlı olmuştur!

 4. Bil ki, gerçeği idrak etmeye çalışan bir kişi, asla yaradılmışlar arasında tefrik yapamaz!

 5. Yaradılmışlar arasında fark görmeyi kaldırdıktan sonra yapılacak ikinci iş, verenin huzurunda verilenlere vasıta olmaktır!

 6. Herkes, düşünebildiği, idrak edebildiği nispette fiillerde bulunur; ve sonucunda da hak ettiği ile karşılaşır!

 7. Kâmil kişi, mahlûkatta kusur veya hata görmez ve aramaz!

 8. Mükemmel olarak yaradılmamış tek bir mahlûk yoktur!.. “Var” diyenler, sadece kendi sınırlı anlayışlarını sergilemektedirler!

 9. Yaradan, her şeyi güzel ve kemâl üzere yaratmıştır. Ancak şu var ki; onlara bakanlar, gözlerindeki rengârenk camlı gözlükleri çıkarmak zahmetine katlanıp, gerçeği çıplak gözle görmek lütfunda bulunsunlar.

 10. “Hayır” veya “şerr”, yaratılmışın indîncedir... Yaradanın indînde, hepsi birdir!

 11. Bil ki, yolumuz tefrik yolu değil; MUTLAK BİRLİK yoludur. Bu yolda, kesinlikle ayırım yapmak yoktur!

 12. Bütün günahların kökeninde de, “Şirki hafî” yani “tanrıya inanmak” yatar!.. 

 13. Hem “benlik deccali”nin tüm kapasitesi ile saltanatının sürmesini isteyeceğiz... Ondan sonra da Tek’e, havadan ermiş olacağız... Bunu beklemeyin!.. Çünkü bu, gerçekleşmesi muhal olan bir sükûtuhayal! 

 14. “Ümmül Kitab”ı okuyup idrak edemeyen, ne bilir ki “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen’in ahlâkı”nı?..

 15. Basîretinde varlıkların çokluğu yoktur! Gözde, çokluk vardır!

 16. ‘ALLÂH ve DİN ADINA” hükmetmek, “kimin yetkisinde”dir?!!

 17. Arpa dağıtıp, altın toplayamazsın!.. Altın dağıtıp, irfana eremezsin!.. Zulüm yapıp, rahmet bekleyemezsin!.. Bina yapıp, ilim alamazsın!..

 18. “Anlayış ve değerlendirmede yenilenme” var; ama, “İlâhî Sistem ve Düzen”de yenilenme yok!

 19. Yaradılan ne vardır ki birbirine muhtaç olmasın?.. Ama onları “Yaratan”!!! İşte, O’nu “dost” seç kendine!

 20. Düşün, düşün ve gene düşün; düşündüğünün gerçeğine eremesen bile, hiç olmazsa “düşünenler” arasına girersin!

 21. Dününden pişmanlık duymayan, en büyük saadete ermiştir...

 22. Ne bir kusur işle; ne de af dilemek mecburiyetinde kal... Hatta, kimsede kusur görmemeye gayret et!

 23. Senin, bizzat arzularınla gelişen hırsın, senin “şeytanın” olmuştur!.. Arzuları kalmamış bir kişinin, ihtirasları da olmadığı için, şeytanı da “müslüman” olur!

 24. Yaradılmışlar, çoğunlukla kendilerine bir iyiliğin ulaşmasına vesile olanları sever ve hakikatten uzak iseler, verileni verenden bilirler... Sen bil ki, veren-verdirten hep O’dur!

 25. Ruh kuvvetin - kapasiten, ölmeden önceki son ulaştığın beyin kapasiten olarak sâbitlenir!

53 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!