1. Hangi özellik veya mânânın ortaya çıkmasını dilemişse, o mânâya uygun sûrete bürünmüş ve o sûretin şartları içinde gerekenleri ortaya koymuştur!

 2. Ne var ki, her iki ayaklı yapı mutlaka “insan” olmayıp, “insansı”da olabilir!

 3. “Doğa kanunu” da diyebileceğin “Sistem”, O mutlak “kanun koyucu”nun, “sistem oluşturucu”nun dilediği bir biçimde hükmünü icra eder!

 4. Zulmeden, zulüm bulurmuş da, “Neden bu zulme uğradım?” dermiş... Zulüm nedir ki?!!

 5. Şuur boyutuna yönelme, “Tek”liğe; yani Allâh’ın Vahdâniyetine yönelmedir!

 6. Marifet vardır, Hakikatten önce... Marifet vardır, Hakikatten sonra!

 7. Güneş sistemi, içinde bulunduğumuz Galaksi’de bir HİÇ mesabesindedir!

 8. İnsan, hiçbir zaman o an’a kadar öğrendiklerinin-hafızasına girmiş olan verilerin sonucu ile, söylenen herhangi bir olayı inkâr etmemelidir!

 9. Her birim, karşısındakini kendi anlayışı kadar değerlendirebilir!

 10. Elinizi vicdanınıza koyunuz ve kimsenin duymayacağı bir şekilde kendinize gerçeği itiraf ediniz... Hazır mısınız ölüm ötesi yaşama?.. 

 11. Sen veya ben... Dilenilen mânânın gerektirdiği sûretle sûretlenmiş, dilenilen mânâyı yaşayacak olaylarla bezenmiş, o olayların içinde torna ve tesviye olmuş ve nihai hedefimize göre yönelmişiz!

 12. Namaz, Hakk’a urûctur; boyutsal anlamda!

 13. Dağın başındaki deniz görmemiş çobandan, yüzme öğrenilmez!

 14. Dün gitti… Asla geri getiremeyeceksin!..

 15. Allâh takdiri, olayları oluşturacak sebepler silsilesi içinde açığa çıkacak!

 16. Parayla satın alamayacaklarınızla olmaya bakın!

 17. Aşk, sevenle sevilen arasında perdedir! Seven, sevilende yok olduğunda, “Aşk” tamam olur!

 18. Düşündüğünüz her şey, beyin tarafından genlerinize kaydediliyor!..

 19. Beyin veya seslenişi olan şuur, hiçbir zaman tatmin olmaz ve olmayacaktır... Çünkü öğrenilecek şeylerin sonu yoktur!..

 20. Biliniz ki, aldığınız tedbir de, takdirin gereği ve kaderin sonucu olarak alınmaktadır!

 21. Yaşamda, kimsenin kimseyi sorumlu tutma hakkı yoktur!.. Herkes kendi kapasitesini kullanamamasının sonuçlarını yaşayacaktır!..

 22. İpler hep beynin elinde... De, beynin ipleri kimin elinde olabilir? Sakın “Tanrı” demeyin!!!

 23. Tanrı kavramından arınmadan, somut gerçekler dünyasını değerlendiremezsiniz... Oysa genleriniz tıka basa Tanrı kavramıyla dolu!

 24. Beyin, son sentezini açığa çıkarıyor... Biz de o senteze, uygulamamızla katkıda bulunuyoruz!..

 25. Tanrı değil ALLÂH! Hele hele, bir tanrının adı hiç değil!

56 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!