1. Hakkında ne takdir edilmiş ise, o neticeye ulaşacak fiilleri ortaya koyacak ve ona ulaşacaksın!

 2. Akıl ile Allâh’a ulaşılır!

 3. Kurân’ı ele almanın anaokul düzeyidir, Kur’ân meâlini açıp O’nu okumak!

 4. Kesinlikle bil ki, herkes özünden gelen bir biçimde kendi kaderini yaşar!.. Kimse kimseye bir zarar veremez!

 5. Kim, ne zaman ilminin gereğini yaşayamıyorsa, o, kendi kendini perdelemeye başlamıştır… Çünkü asla bulunulan noktada durmak mümkün değildir!

 6. Her BİRİMİN yaratılış amacından gayrı işlevi yerine getiremeyeceğini idrak, kendini tanımanın ilk basamağıdır!.. Bunun evveli ise dedikodu!

 7. “Kendini TANI” ise amaç; kendini tanımaktan murat, kendindeki ilâhî sıfatları yaşamaktır!

 8. İlim sıfatı, ancak Zâtına seçtiklerinde açığa çıkar!

 9. Kendini tanımadan gaye, Zâtını tanımaktır. Zât ise, Tek’tir!

 10. Allâh’ın Vahdeti beden boyutunda değil, şuur boyutunda yaşanır!

 11. Kur’ân-ı Kerîm’i anlamak istiyorsak; önce, ŞİRK düşüncesinin pisliğinden ARINMAK mecburiyetindeyiz!

 12. “İlim” odur ki, günlük yaşamında seni kendi doğrultusunda yaşatır!..

 13. Okuyup ne olduğunu anlamadığın şeyi, nasıl tasdik veya reddedersin ki?..

 14. Siz Kur’ân okurken, eğer onu yazanla iletişim kuramazsanız, lafzında kalırsınız!

 15. Amaç, isim değil; müsemmadır! İsmin çevresinde dönüp duranlar, ömrünü boşa harcarlar!

 16. Ne kadar Allâh’ı sevdiğin; yaşamından, hâlinden, zamanını neye ayırdığından belli! Allâh ile bağın ne kadar?!!

 17. Enfüsünden gelen hitabı dinleyemiyorsan, bu demektir ki, âfakından gelen kitabı OKUYAMIYORSUN!

 18. Kendini aldatmanın bedeli, ebedî körlüktür!..

 19. “Mekr”, insanın taklitte olduğu hâlde, kendini tahkik ehli olarak zannetmesinin adıdır!

 20. Gerçek ilim adamı, yağmur gibi herkesin üstüne yağar!

 21. Kişinin sorularının bittiği yer, onun tatmin olma noktasıdır... Buna da duygularla değil, akılla erişilir!

 22. “Sistem”; birimin doğal yapısının ve kapasitesinin sonuçlarını yaşaması esasına göre çalışmaktadır!

 23. Sistemi bilmeden, düşünsel dedikodudan arınmak mümkün olmaz!

 24. Sistemi OKUmadığınız sürece şuurunuzda, şöyle veya böyle bir tanrı kavramı vardır demektir!..

 25. Karşındaki birimi, parmağın ya da dudağın ya da kulağın, gözün gibi göremediğin sürece ŞİRKTESİN!..

61 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!