1. Şefaati ne gerekçeyle olursa olsun değerlendirmeyenlerin, sonuçlarını da beklemeye hakları yoktur!

 2. Suçlayanlar şirke girer. Suçlamanın olduğu yerde mutlaka şirk vardır!

 3. Beyninizdeki “şirk” oluşturan düşünceler kalkıp, “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”e “iman” ettikten sonra “İSLÂM” ÜNİVERSİTESİ’NE BAŞLAYABİLİRSİNİZ!..

 4. “ŞİRK” olduğu sürece düşüncenizde, henüz “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”e iman etmiyorsunuz; yalnızca “tanrınızı upgrade” ediyorsunuz!..

 5. En büyük yalancı, ilmini paylaşmadığı kişiye “Seni seviyorum” diyendir!

 6. Sevgi, sahip olmak değil; paylaşmaktır!..

 7. Kendimizi tatminse amaç, bunun kolay ve zevkli yolları var... İdrak ve gereğini yaşamaksa amaç, bunun bedeli hayli ağır!..

 8. Düşünsel kişiliğinden arınmadan, “Allâh gibi” düşünemez-değerlendiremezsin!..

 9. Mukallit-taklitçi, sembollerin işaret ettiği gerçekleri fark etmediği için sembollere hakikat gibi sarılıp-sahip çıkıp; masallara devam eder!

 10. BİLGİ, gereğini uygulamak içindir... Bilgi tekrarı, taklitten başka bir şey değildir!..

 11. İnsan, evrenselliğe, özünden gelen evrensellik boyutundan açılabilir; dışarıdan, bedensellikten değil!

 12. İnsan ezbercilikten ve taklitçilikten çıkmadan, “düşünerek” yaşayamaz!

 13. “Ezberci ve taklitçi yaşam”dan, “her an düşünerek yaşam” katmanına sıçrama yapmak zorundayız!

 14. Gelecek olan her an, yaşadığın an tarafından oluşturuluyor!

 15. İlim, bilgi; beyninizi kuşatan hangi surları yıkabildi?.. 

 16. Yanan bir odadan kaçıp kurtulma arzusu ile yapacaklarınız gibi “OKU”ma gayreti içinde olmadıkça, asla “oku”yamayacaksınız!

 17. Geçmişte uyarıldı insanlar, “belâ gelmek üzere” diye... Onlar ise bunu hiç ciddiye almadılar... Sonrasını Kurân’da okuyun!..

 18. Her insan, kesinlikle, ilminin sonucu olan davranışları ortaya koyar; aklı başından alınmadığı sürece! 

 19. Bir bilgiyi tasdik etmek, gereğini de uygulamayı getirir!

 20. İş, başınıza düştü!.. Kimseden fayda yok size... Zira kimse sizi kendiniz kadar düşünmez!

 21. “Namaz” denilen nesnede, eğer Fâtiha’yı mânâsını düşünerek okuyamıyorsan, acaba ne kadar namazını edâ ettin?

 22. Kendinizden veremediğiniz isâbetli cevap, taklidin SONUCUDUR!

 23. Mukallit, tanrısıyla yaşar!

 24. Kurân’ı “OKU”yamayan, “ÜMMÜL KUR’ÂN”ı hiç okuyamaz!

 25. İdrakı oluşmamış ilim, yüklenilmiş yüktür!..

62 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!