1 - 200

 1. Sadece, samimiyete erenler ve ona tâbi olanlar Hakikate erecektir!

 2. “Başarı”, Hakikatin yolunda samimiyet ve sabırla yürüyenlerin ereceği sarayın adıdır.

 3. Terk edebildikleriniz kadar ileriye geçebilirsiniz, yönelişiniz gerçeğe olduğu sürece.

 4. Her kapıyı açan tek anahtar vardır: SAMİMİYET!

 5. Biliniz ki, samimiyetin açamayacağı kapı mevcut değildir!

 6. İnsan ile diğer yaratılmışlar arasındaki fark; birincisinin, gördüklerinin ardına geçebilmesi kadardır!

 7. Karşısındakini kendine tercih edemeyen kişi, samimiyetten çok uzaktır!

 8. Samimiyet, karşınızdakinin hak ve hukukuna tecavüz etmeyen teklifsizliktir!

 9. Gören, düşünebilen ve idrak yüceliğine erenlerden olmaya çalışınız!

 10. İdrakın yüceliğine eremiyorsanız, inkârın basitliğinden sıyrılınız!

 11. Ne mutlu, Gerçeğe erene; ve O’na tâbi olabilene!

 12. İnsan ismine liyâkatınız, insanlara erişen iyiliklere vasıta olabilmeniz nispetindedir!

 13. Aldıklarınız kadar basitliğe, verdikleriniz kadar yüceliğe yaklaşırsınız!

 14. Zirvede oturmaya, sadece verenlerin hakkı vardır!

 15. Kadın, hisleriyle hareket eden; erkek, özündeki gerçekle davranışlarını düzenleyen yaratığın adıdır!

 16. Gerçeğin yoluna adım atanlar, şeklin ötesine geçmeyi başaranlardır!

 17. Eren, özündeki Hakikat noktasında eriyendir!

 18. Eriyen, erendir... Ermedikçe, eriyemezsin!

 19. Mükâfata hak kazananlar, sadakat sahipleridir!

 20. Basit kişilerin basitliğine, kendilerini bilemeyişleri vesile olmuştur!

 21. Pişmanlığın acılığını tatmak istemiyorsanız, hemen elinizdekileri değerlendirmesini öğreniniz!

 22. Dostluğu yürüten, fedakârlıktır!

 23. Cahil, idraktan nasibi olmayandır!

 24. Zamanın ötesine geçebilenlerin iki özellikleri olur; ilim ve vericilik!

 25. Anlayamadığımı anlamamaktan, Rabbime sığınırım!

2 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!