1. Avamın ölçemediği insan büyüktür...

 2. Korkundan veya utancından değil, idrakından dolayı işini Bilen’e bırak.

 3. Ahmak ile aptal arasındaki fark, birincisinin, izah edileni de anlamamasıdır!

 4. Marifet, imtihan veya çileye tâbi tutulanın “Allâh bilir işini” diyebilmesidir.

 5. Gayb, Allâh’ın yaratmadıklarının adıdır, gerçekte!

 6. Yaradılmışın hakikatine eremeden giden insan, âmâdır!

 7. Aklın da bir hacmi olduğunu unutmayınız.

 8. Kâinatın genel yapısı ikidir; birinde kalanlar pişmanlık duyarlar.

 9. Avam; kendinden evvelkilerden aldıklarına, kendinden bir şeyler eklemeden sonrakilere devreden kişiler topluluğudur.

 10. Her insan, bir diğerinden başka mükemmeliyete sahiptir.

 11. Kusurlarınızı yüzünüze vuranlar biliniz ki sizi sevmektedirler... Bazen çekemeseler de!

 12. Yapacağınız hareketlerin gerçek sebebini düşündükçe kendinizden sıyrılır; neticeye erdiğiniz nispette de özünüzün gereğini yaşamaya liyâkat kazanırsınız.

 13. Her insan mükemmel olarak yaratılmıştır... Ancak bazıları, yaşarken mükemmellik kavramından uzaklaşırlar...

 14. Aklınıza gelenlerin değil, onları istikametlendirişinizin tabii neticesine katlanırsınız.

 15. Kalbe dudakların tesir ettiğini sananlar aldanmadadır... Kalbe tesir edenler, kalplerdir! Dudaklarsa, kulağa erişebilirler.

 16. Seni sevenlerin sevgisinin, gerçekte “Allâh”a olduğunu fark edebildin mi?..

 17. Geçip giden şeylerin seni üzmesine fırsat verme ki, anını değerlendirmekten geri kalmayasın!

 18. Beynin tefekküre yöneltilmemesi, ona yapılan en büyük zulümdür!

 19. Sonsuzluk için var olan yeryüzündeki en mükemmelin, sonluluk batağında mahvoluşu ne acıdır!

 20. Sevdiğin için varsan, niye kendini düşünerek yaşıyorsun?

 21. Tüm varlığını ayakları altına seremediysen, sevgin kemâline erişmemiştir.

 22. Gerçek sevgi, sahibini, önce gururunun kölesi olmaktan kurtarır.

 23. Sevdiğinle beraberken etrafı gözün görüyorsa, bil ki sevginde yalancısın, sadece kendini aldatıyorsun.

 24. Kendini tanıyamamanın sana verdiği zararı, Dünya’daki tüm varlıklar birleşseler veremezler!

 25. Koyunlar da yiyip, içip, çiftleşip, uyuyorlar... Farkında mısın?..

5 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!