1601-1700

 1. Denizde yüzüyor olsanız, susuzluğunuzu deniz gidermez; suyu içip hazmetmedikçe!

 2. Önemli olan benim yanımda olmanız değil; bu ilmin içinizde olmasıdır!

 3. “Azap” deyince, ancak el yanması ya da diş-baş ağrısı bilen insanlara ben nasıl anlatabilirim ki, Allâh’tan mahrum kalmanın azabını?.. 

 4. Yine eskisi gibi, “Bunları zaten biliyorum” diye kendinizi aldatarak eski günlerinize mi döneceksiniz?..

 5. Gecekondu üstüne gökdelen inşa edemezsiniz!..

 6. İnsanlara şu sorunun da sorulacağını çok iyi biliyorum; “Size, yaşadığınız zamanda bu gerçekleri açıklayan bir kovayı üzerinize boşaltmadık mı?.. Niçin o suyu değerlendirmediniz?”

 7. Zaman göresel!.. Yaşam göresel!.. Yalnızca yaşadığı andan ibaret bir dalgaboyu... İnsan!

 8. Şeytan ameli olan birbirimizi eleştirmeyi bir yana koyup; kendimizi yetiştirmeyi, eleştirmeyi, düzeltmeyi amaç edinelim!

 9. “Öz”ündeki-“sır”rındaki hakikati, Kurân’ı anlayabilmen için, ancak ve ancak, temizlenmiş-arınmış olman şart!

 10. “Evrensel kişiliğini” fark edemeyenler, geçmişte “bühl” olarak tanımlanmışlardır!

 11. Beynini yani ilminin gereğini, ister duygusallık, ister başka bir sebeple değerlendiremezsen, bunun sonuçları otomatik yaşanır; kimse de bunu değiştiremez!

 12. “Tanrı” kavramından kurtulmak irfan ile olur, basîret ile olur... Bunu da, tefekkür, muhakeme ve ilim getirir!

 13. İnsanlar lâyık olduklarıyla beraber olurlar!..

 14. Değerlendiremediklerinizi atacaksınız; ve sonra da ondan mahrum kalacaksınız!

 15. ALLÂH, korkulacak-eli sopalı-cezalandırıcı bir tanrı değil; haşyet duyulacak Mutlak Yaratıcı’dır!

 16. Resim, ressamı içeremez; ressamın dilediği özelliklerini yansıtabilir ancak!

 17. Din, ferde gelmiştir; devlete değil, topluma değil, rejimler kurulsun diye değil!

 18. Din, Allâh’ın ezelde yaratmış olduğu bir düzendir. Bunun bildirilmesindeki amaç, kişinin içinde yaşadığı “Sistem ve Düzen”i anlaması, ona göre kendini geleceğe hazırlamasıdır!

 19. ALLÂH” sohbeti yapıp; “tanrı kulu” olarak yaşamak da ne demek ki acaba?!.

 20. “İman nûru, Cehennem ateşini söndürür!” buyuruyor Allâh Rasûlü... Cehennem ateşimiz hâlâ bizi yakıyor ise, bu nedendir acaba?..

 21. Geçmişte ezber yollu öğrendiğiniz şeylerin acaba ne kadarı tahkike dönüp, sizi o konuda YAKÎNE erdirdi?..

 22. İlim geldikten sonra hâlâ onların hevâsına tâbi oluyorsa mukallit, iyi bir müşrik olarak tanrısına kulluk ediyordur!..

 23. Deva, Kurân’dadır!.. Kur’ân “OKU”maya çalışın!

 24. Anahtar boynunuzda, altın da kasanızda!..

 25. “Yaşam garanti belgen” kaç yıllık?!.

66 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!