1. Hitap edeni algılayamazsan, hitabı değerlendiremezsin!

 2. “İman”; Tek bir Fâtır ve Yaratıcının dilediğince yarattığı olaylar içinde yaşadığımızı kabullenmektir!

 3. Dua noktasına gelebilmiş olanınız varsa eğer; o, kesinlikle duasına icabet olunacağını bilsin!

 4. Hissetmemişsen, isteğin taklidî istek ve duadır... Ki o zaman onu hissetmeye çalışmak gerek!

 5. Bilgi kitapları yüklü mahlûkattan değil, ilmi hazmetmiş ehli kemâlâttan olmak marifettir!

 6. Sen, idrakına göre duada olduğun gibi; idrakına göre de edindiğin çevre içindesin!

 7. “Dua”da yaratış sırrı gizlidir!

 8. Başkalarının duaları, sizin dualarınız değildir!

 9. Gaybın, algılama sınırına göre var olduğunu anlayamayanlara söylenecek ne söz var ki!

 10. Ne alacağınızı merak ediyorsanız, “Dua”nızı fark etmeye çalışınız!

 11. Yaşam sevgi üzerine kurulmuşken, bunu yaşayamayanlar, hayallerindeki bir tanrıyla meşgûldürler! 

 12. Namazı kılamayan; yani âfakta, karşısındakinde Allâh nûrunu göremeyenin yaptığı ibadet, kendine ZULÜMDÜR!

 13. “Şeytaniyet”, gördüğü ile kayıtlamak ve kayıtlanmaktır... “Hilâfet” ise gördüğünü kayıtlamamak, sınırlamamak ve sınırsızlıktan nasip almaktır!

 14. Zekâ, fikirler arasında çelişkilerden kurtulamazken; akıl, tefekkür okyanusuna açılır kapasitesi ve ilmi nispetinde!

 15. Şuurunu arıtman önemli, bunu insanlara göstermen değil!

 16. İNSAN; öncelikle, “Allâh”a halifeliğinin hakkını vermek için yaratılmıştır; elbette buna fıtratı müsait olanlar!

 17. Dünya, hikmet yurdudur; ve bu dünyada oluşan her şey, kendinden evvelki sebepler etkisiyle yönünü bulur.

 18. Allâh takdiri, olayları oluşturacak sebepler silsilesi içinde açığa çıkacak... Ve bizler, “an” içre oluşmuşu seyredeceğiz, kapasitemiz kadarıyla!

 19. HİÇ’likten (EHADÜSSAMED) ilmi (NOKTA) açığa çıktı; ilminde kendini seyrederken âlemler (evrenler) adını taktı seyrine!

 20. İş işten geçtikten sonra pişman olmaktan, verdiklerini “ego-enaniyet”im yüzünden değerlendirememiş olmaktan Rabbime sığınırım!

 21. Allâh’ın örttüğünü hiç kimse açamaz! Allâh basîret ihsan etsin!

 22. Dünyanın en büyük âlimi de deseler, okuyup dinlediklerini tekrar ederek yaşıyorsan, gelecekteki yaşamın MUKALLİTLER arasında olacaktır! Müşahedendeki keşfin ne?

 23. ŞİRK, muhatap olduğun noktada Allâh’ın Esmâsıyla zâhir olduğunu görememektir. İkiyüzlülük, yalan, iftira gibi tüm davranışların kaynağı da ŞİRK’tir!..

 24. Kozmik potansiyelin, beyinlerdeki hologram dünyalarda kendini seyri ne muhteşem şeydir!

 25. “HasbiyAllâhu, lâ ilâhe illâ HUve, aleyhi tevekkeltü ve Huve Rabbül arşil azîym.”

69 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!