1. Yukarıda biri yok! Bunun farkında değiliz... İşin en kötüsü bu!

 2. Sen, nefsine sürekli zulmetmektesin; nefsinin, hakikatini yaşamasına engel olduğun sürece!

 3. Taklitle, “âdet” diye yapılan fiiller, kesinlikle dinî uygulama olmaz!

 4. İnsanca duygular ve insanca düşünme, kozalıların ilkel yaşantılarından başka bir şey değildir!..

 5. “Şefaat”, kişinin yanlışlarda ısrarına yol açan yanlışlarından dönmesine engel olan bilgi yetersizliğini ortadan kaldırıp, kişiyi o konuda bilgilendirmektir!..

 6. Yorumda hürsünüz… Fikirde hürsünüz… Fiilde hürsünüz… Ama, Din’in hükümlerini değiştirme hususunda asla böyle bir hürriyetiniz mevcut değildir!

 7. Herkesin Allâh’a ulaşan yolu, kendi özüne giden yoldur!

 8. “Tanrı”lar “ulu” olabilir... “Allâh” ise “EKBER”dir!

 9. “Tanrı”, korkulası umacıdır! “Allâh” ise, ilim sahiplerinde, sonsuz-sınırsızlığın yanındaki hiçliklerini kavrayış nedeniyle oluşan “haşyet”in kaynağıdır!

 10. Hakikatimizdeki Allâh’ı tanımak ve ermek zorundayız! Bu dünyadan gittikten sonra bunun oluşması kesinlikle imkânsız!

 11. ESAS OLAN; O’nun varlığı dışında VARSAYDIĞIN BENLİĞİNİN GERÇEKTE hiçbir zaman VAR OLMADIĞINI İLİM YOLLU KAVRAMAK ve gereğini hissedip YAŞAMAKTIR!

 12. “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”i bilmeyenler, “O”nun yarattığı isimlerle “O”nu tanımaya çalışanlar, Kurân’ı kelimelerine bakarak anlamaya çalışanlar; nereden bilsin “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen’in Ahlâkı”nı!!!

 13. “OKU”yabilirsen “ÜMMÜL KİTAB”ı; “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen’in Ahlâkı”yla ahlâklanırsın!.. 

 14. “Allâh adaleti”nde herkes, payına ne düşerse ona razı olmak zorundadır!

 15. Kurân’ın veya Hz. Muhammed’in anlattıklarını hissedebilmek önemlidir, ezberlemek ve tekrar etmek değil!

 16. Algıladığımız kâinat, ucu-bucağı-başı-sonu olmayan kâinat, esas itibarıyla, Allâh’ın kendi indîndeki bir AN’lık bir düşüncesinin hâsılasıdır!

 17. Allâh ahlâkıyla ahlâklanıp, karşılıksız verebilmektir, “zekât”!

 18. Siz taklit ehli olarak yaşayıp, mukallidandan biri olarak mı bu dünyadan ayrılmak istiyorsunuz?..

 19. İman nûru olan kişide, basîret açılır!

 20. “Allâh’ın Vechi”, Cennette görülür. Vechini gören de, Cennet ehlidir!

 21. İlk hedef, “ALLÂH İsmiyle İşaret Edilen”in ne olduğunu öğrenmek-anlamaktır!

 22. Âlemleri tanıyarak ALLÂH’a ermek değil; ALLÂH’ı tanıyarak âlemlerini seyretmek, ana gayemiz ve hedefimiz olmalıdır.

 23. “Allâh”ı kıymetini bilerek tanımamanın, nefsine yaptığın en büyük zulüm olduğunu idrak edemiyorsan; mübarek olsun dünyalığın! 

 24. Beynini ne yolda kullanıyorsan, onun neticesine erersin!

 25. Bak aynaya... Seyret kendini, yaptıklarını!.. Günün ne kadarını, “Allâh’ı bilme”ye ayırıyorsun; günün ne kadarında, dünyada bırakacağın şeylerle meşgûlsün?!.

57 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!