70. Me'aric Sûresi

Mearic Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 79.sırada nazıl olmuştur... 44 ayettir... Adını, 3.ayetinde Allah’ın bir sıfatı olarak geçen “zül-Mearic” (Mi’raclar sahibi) tanımlamasından alır... “Mearic”, “Mi’rac” kelimesinin çoğulu olup, mi’raclar, (varlık)merdivenleri, yükselme dereceleri, demektir ki boyutsallığın gereğidir... Rivayetlerde kullanılan diğer bir adı “Seele” (istedi)dir ki, surenin ilk kelimesi olan “seele” nüzül sebebi ile ilgilidir... en-Nadr b. El-Haris’in Enfal: 32’de: ”Ey Allahım!.. Eğer bu senin indinden (olan) Hakkın kendisi ise, (o vakit) Sema’dan üzerimize taşlar yağdır.... Yahut bize elim azab ver” diye istediği ile ilgili olduğu rivayet ediliyor...

Mearic SuresindeAllahzül-Mearic’dir; dolayısıyla boyutları, katmanları, semavatı ve mertebeleri yaratmıştır... Nüzül-uruc ve rücu’ realitesi... Zaman izafidir; bir şeyi uzak ve yakın görme de izafidir; herşey bir anda vardır.... Mikdarı elli bin yıl olan gün, insanla ilgilidir... O günü uzak görüp ömürlerini israf edenler, ölüm sonrası gerçekleri ile karşılaştıklarındaki çaresizlikleri... Leza... İnsanın zaafları... İnsan’ı istenmeyen durumlardan koruyup, cennetin ikram edilenleri kılan sekiz güzel özellik... Doğuların ve batıların Rabbi... Kabirden çıkma keyfiyeti,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Sorgulayan, gerçekleşecek azabını sordu!

2-) Hakikat bilgisini inkâr edenler içindir (azap olan ölüm)! Onu savacak yoktur.

3-) Zül Mearic (pek çok urûc edeni olan) Allâh’tandır!

4-) Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde urûc ederler (hakikatlerindeki Allâh’a ermek için yöneliş süreci) O’na.

5-) O hâlde güzel bir sabır ile sabret.

6-) Muhakkak ki onlar onu (azap günü olan ölümü) uzak görüyorlar!

7-) Biz ise onu yakın görüyoruz!

8-) O gün semâ, erimiş maden gibi olur.

9-) Dağlar renkli yün gibi olur.

10-) Dostların birbirini arayacak hâli kalmaz!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!