47. Muhammed Sûresi

Muhammed Suresi Medine-i Münevvere’de 10. veya 13. sırada(tüm sureler itibarıyla 99.sırada) nazıl olmuştur... Ancak 13. ayetinin Mekke’de, Hz.Rasulullah’ın gözlerinden yaş gelerek Ka’be’ye müteveccih: “Sen Allah’ın beldelerinin Allah’a en sevgilisisin... Senin ehlin beni çıkarmasalardı, senden çıkmazdım” demesi üzerine nazıl olduğu rivayet edilir... 38 ayettir... Adını, Diyn-İslam ve Hz.Muhammed bağlantısını vurgulayan 2.ayetinde geçen “Muhammed” isminden alır... Vurgulaması dolayısıyla diğer bir adı da “Kıtal”dır ki hem zahir hem batın manası, İslam gerçeği itibarıyla fevkelade önemlidir...

Muhammed Suresinde: Hakk’tan perdeliler Allah yolundan alakoyarlar, iman edip salih amel işleyenlerin Hz.Muhammed s.a.v.e inene iman edenlerinin ecri, Allah yolunda kıtal, Allah’ın nusretine nail olmanın yolu, Allah mü’minlerin Mevlasıdır, hayvan gibi yiyenler, Mekke’den daha şiddetli yer, cennet nehirleri, O Saat ve alametleri, lailahe illallah ilmi, Rasulullah’ın mü’minler için istiğfarı, Arz’da ifsad ve sıla-i rahmi kesmek, Kur’anı tedebbür etmeyenlerin kalbleri kılıflıdır, kalblerinde hastalık olanlar, Hz.Rasulullah’ın insanları simalarından ve sözlerinden de tanıması, mücahade ve sabırın hikmeti, Allah’a ve Rasulullah’a itaat, amelleri ibtal eden şey, cimriliğin zemmi, Allah zengindir, işe-emanete ehil olmayanın elinden alınacağı,... gibi bir çok önemli konu açıklanmaktadır....

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!