1. Bil ki dostum; her zerrede tüm özellikleriyle mevcut olan ve kendinden gayrının varlığı asla söz konusu olmayan ALLÂH, SENDEN SANA İCABET EDECEKTİR!

 2. SEN, bilesin ki, yeryüzünde “HALİFE”sin! HALİFE olarak sana, gönlüne, BEYNİNE bahşedilmiş yüce güçlerden haberin var mı?..

 3. Her varlığın gücü, ilminden kaynaklanır! Her varlık, aklı kadar ilim sahibidir!

 4. İnsan, kendi varlığında mevcut olan isimlerin mânâlarını ortaya çıkartabildiği ölçüde - takdir edilen nispette, arzularına nail, korktuğundan emin olur!..

 5. DUA, insanın varlığındaki ilâhî gücün ortaya çıkartılması tekniğinden başka bir şey değildir!

 6. İnsan şuuru, Allâh’ı ancak beyin kapasitesi kadar tanıyıp “yakîn” elde eder!

 7. TAHKİKE güç yetiremeyen, elbette kendini TAKLİTLE avutacaktır!

 8. Hâlinden pişmanlık duyma ve üzülme, İSTİĞFAR’dır; “Estağfirullâh” demek değil!

 9. Bir insanın, “Halife” olmasını idrak etmesi için önce, geniş kapsamlı bir bilgiye-ilme ihtiyacı vardır!..

 10. “Var” olan - “BÂKΔ, yalnızca “Allâh” olduğuna göre, “sen” hiçbir zaman var olmamışsın! Hep var olan, O idi!.. O’dur!.. O, olacaktır!..

 11. Özündeki sonsuz ve sınırsızlığı hissedemeyen, madde batağında boğulur!

 12. Gerçekliği itibarıyla Kâinat, “Tek bir zaman boyutu”ndan ibarettir! Algılayabilene!

 13. Hak ettiklerin, sana, seni hedefine ulaştırıcı olarak karşına çıkar. Kâh bağış yollu; kâh mekr yollu!

 14. “VAHDET” hakikati; mutlak gerçek olmasına rağmen, yalnızca bilinç boyutunda yaşanır!

 15. Ölüm de cehennem gibi, Rahmettir!.. Rahmân’ın Rahmeti ise, sıkıntıda gizlidir. Tıpkı acı ilacın içinde şifanın gizli olması gibi!..

 16. Bil ki dostum, SENDE, dünyanın en güçlü silâhı olan DUA ve ZİKİR cihazı mevcuttur.

 17. Ölüm ötesinde; “Ahh!” diyeceksin... “Neden bir nefesi dahi boşa harcayıp zâyi ettim!”

 18. “ALLÂH” bizlere “HAKİKAT”i görmeyi, idrak etmeyi, yaşamayı ve HAZMETMEYİ kolaylaştırmış olsun!.. 

 19. DUA ile, ZİKİR ile, o muhteşem BEYNİN ile, kendindeki mekanizmayı harekete geçirebileceğinden haberin var mı?..

 20. Allâh bizleri, görünüş ve kelimelerle bloke olup taklitçi yaşamaktan korusun; indîndeki gerçekleri müşahede edip, tahkik ehli olarak basîretle ömür sürmeyi kolaylaştırsın!

 21. Yedi kat göğün üstüne “Kürsü”yü, “Kürsü”nün üstüne “Arş”ı koyarlar... Ve dahi, bu sınırlar çizdikleri âlemin ötesinde de bir tanrı, bir ilâh türünden bir Allâh(!?) ararlar!

 22. Mukallit, dünyada yaşar... Muhakkik, dünyaNIZda!

 23. Geçerli sistemi okuyamayan, elini dişlilere kaptırır! Yetmezse, boynunu da kaptırır!

 24. “Herkes”in kaç kişi?!!

 25. İnkâr edeni gördüğün anda bile, ondakini sen inkâr etme!

45 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!