1. Sen, “sen”liğini bırak! Ben, “ben”liğimi! “Sen”siz, “ben”siz olalım! “Hiç”likte buluşalım!

 2. Sınav, yukarıdan yazılı kağıtta test usulü gelmeyecek... Malına, etiketine, en yakınlarının başına gelecek çeşitli olaylar şeklinde gelişecektir!

 3. Gördüğün kadar düşünmek yerine; düşünebildiğin kadarını görebilmektir amaç!

 4. “İstediğim Hak’tır benim!” diyorsan; bunun pahasını ödeyeceksin dostum!

 5. Dilediği mânâları üretir, icat eder, yoktan var eder. Yoktan var olan “Yok”lar, er geç bir gün “Yok”luğa döner!

 6. Yaşamdaki-varlıktaki hakikati görmenin yolu; daima, şuur boyutunda Tek’ten çok’a bakışla mümkündür! 

 7. O, öyle bir mutlak karanlıktır ki; bilinen, düşünülen, hayal edilen, tasavvur edilen, vehmedilen tüm mânâlar orada düşer!

 8. Son hedef; ya Efâl boyutunun sayısız mânâ dalgaları arasında çalkalanmak; ya Esmâ boyutunun sayısız mânâları içinde kulaç atmak; ya Zâtî sıfatlarla vasıflanmış olarak kendindeki vasıfları seyretmek, ya da bunlarla birlikte kendi Zâtî Hiçliğinin sınırsızlığı ve sonsuzluğunda “HİÇ” olmak!!!

 9. Sınırsız-sonsuz varlıktaki mânâlar da elbette sınırsız ve sonsuzdur!

 10. “Kör”lükten kurtulmanın da yegâne yolu, önce, bilincimizi gereksiz ve yanlış bilgilerden arındırmaktır!

 11. Koza, ipek böceğinin gelişmesi içindir; ebediyen içinde yaşanmak için değil!

 12. Kuvvetli kişiliğin, kapsamlı düşünen beynin; “herkes”e ihtiyacı yoktur!

 13. Bilincin sınırları, kayıtları, blokajı; kendisine yüklenen yanlış bilgilerle meydana gelir!

 14. İlacı yutmadığın sürece hiçbir faydası yok!

 15. Sorgulamak; düşünebilme yeteneği olan beyinlere has bir özelliktir!

 16. Esmâ; Zât’ın bir zuhurudur, gayrı değildir; ama zuhurla da kayıtlanmaz!

 17. Kolaylaşanlarına bak; geleceğini görmeye çalış!

 18. Rasûlullâh Aleyhisselâm’ı sevmekten amaç; O’nun hâliyle hâllenip, O’nun ilmi ile ilimlenip, O’nun şuuru ile şuurlanıp, O’nda yok olmaktır!

 19. Ne var ki, her kozadan çıkış - her rahimden çıkış, büyük zorluklarla olur!

 20. Seven, sevdiğine varlığını teslim edip, O’nda yok olduğunda “ikilik” kalkar!

 21. Ötedeki tanrın için verdiklerine değil; Özündeki Allâh’a ermek için yaptıklarına bir bak!

 22. Önemli olan; seni seveni-sana söveni görebilmek! Musa’da olduğu gibi, Firavun’da da Hakk’ı görebilmek!

 23. Yaşam, bir sistemdir! Sistemde kesinlikle mazerete yer yoktur!

 24. Allâh’ın kapısını ısrarla çalın... Açılacağına garanti veririm!

 25. “Değer yargılarımız”, Allâh’ın indîndeki değerleri fark etmekle başlar!

46 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!