1. TEK’in nazarıyla TEK’ten “çok”a bakışı muhafaza edip, sürekli olarak piramitin tepesinden aşağıya bakarak varlıkları seyretmek, “YAKÎN EHLİ”nin hâlidir!

 2. Gerçekte, Efâl boyutu yoktur; Esmâ mertebesinde yaşayana göre!

 3. Şayet sen “yok”san, elbette ki karşındaki kişi de “yok”tur! Öyle ise karşındaki gerçek “var” olanı fark edip, O’nu kabullenebilecek ve hazmedebilecek misin?..

 4. Ortaya koyduğu tüm sayısız Esmâ terkipleriyle, her an, türlü isimler altında dilediğini, dilediği gibi yapmakta olan kim?.. Sen mi, O mu?!!

 5. Gideceğiniz ortamda mazeret diye bir şey geçerli değil... Mazeretin geçerli olmayacağı bir ortama mazeretle gitmeye kalkmayın! Geçersiz akçedir!

 6. Allâh ahlâkıyla ahlâklanmak için sahip olduğunuz ne varsa verin! Dünyalığınızı verin; âhiretliğinizi verin! Yaksa da, yana yana verin!

 7. Dünün tekrarı ile yarına hitap ne kadar mümkündür?!!

 8. Namazdan amaç, “Mi’râc”tır! “Mi’râc”tan amaç, Allâh’ı bâtınında müşahede etmektir! Allâh’ı bâtınında müşahede etmek, idrak ile - şuur ile olur!

 9. Kendinizi aldatmayın! Kendinizi aldatmanın pahasını ödeyemezsiniz!

 10. İnzâl ile urûc arasındaki fark, Rasûl ile velî arasındaki fark gibidir.

 11. Sen hedefe ulaşmayı amaç edinmemişsin, hedefe gitmeyi düşünmüyorsun, yollarda ömür harcıyorsun... Boşa emek!

 12. Fâtiha’nın kelimelerinin mânâsını hissederek okuduğunuz zaman, size “Mi’râc”ın basamakları açılır ve o nispette namazınız “Mi’râc”a döner!

 13. “NÛR”, ilim nûrudur! Nûr’u, ampul ışığı - Güneş ışığı zannetmeyin!

 14. Yol, akıldır; iman, saraydır!

 15. Secdede varlığını yok etmeyenler, kıyamda Fâtiha’yı OKUmaktan mahrum kalırlar!

 16. Mirâc'ı yapan, “Daimî Namaz” mertebesine atlar!

 17. Kurân’ın her âyeti, ümmetten her bir ferdi ilgilendirir.

 18. Her bir âyet, her bir birimi ilgilendirir. Her bir birim, kendi kapasitesi kadar O’ndan âyet alır!

 19. Kurân’ı hatmetmekten daha değerli olan, Kurân’ı anlamaktır; Kurân’daki bu değişik işaretleri, mânâları bir araya getirip bir sonuç çıkartmaktır ve de düşünürek yaşamaktır!

 20. Beynini ne yönde çalıştırırsan, o yönde kapasiten artar!

 21. “Uyku”, kişinin bilinçli olarak yaşamını yönlendirememesi hâlidir!

 22. “Allâh”ı anlamadan vehmi atan, firavun olur!

 23. Vicdanınızla gerçekçi bir biçimde sohbet edin! Pahasını ödeyemeyeceğiniz en büyük aldatma, kendi kendinizi aldatmadır!

 24. Esas amaç; Allâh’a ermek için neyi niye yaptığını bilerek ve varlığın sırlarını çözerek hakikate ulaşmaktır!

 25. Tarikat değil, “İyi Ahlâk Derneğidir” hakikate erdirmeyen yol!

43 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!