1. Kusur gören, Allâh’ın “Hakiym” ismini inkâr etmededir!

 2. Zıddı olan her bir kavram kula, gayrılık anlayışıyla yaşayana GÖRE’dir... Allâh indînde “zıt” kavramı geçersizdir...

 3. Evrenselliğe açılmanın yolu, kozadan çıkmaktan geçer!

 4. Yerel değer yargılarından arınmamış kişi “aydınsı”dır!

 5. “Allâhu Ekber”i hakkıyla söylediğinde, indînde Allâh’tan gayrısı kalmaz!

 6. Namaz, bilincini sonsuzluğa taşıyan cankurtaran simididir...

 7. Cam, herkesin; pırlanta “er” kesin elinde...

 8. Hoşgörüsü olmayanın hoşgörüden söz etmeye hakkı yoktur! Ederse, riya yapmış olur!

 9. Her an huzurda olduğunun farkında huzurunda mısın?

 10. İnsan, hayalleriyle kozasını örer; sükûtuhayal ile gerçeği görme şansını elde eder; bunu değerlendirirse de kozası biraz daha delinmiş olur!

 11. İnsan, hayal ettiği sürece yaşarmış... Niceleri vardır ki, yaşar görünür, ölülerdir; ve niceleri vardır ki, asırlardır diridir!

 12. Her birimiz, birbirimizle de O’nun huzurundayız! Farkında mıyız?..

 13. Geri adım atmasını bilmeyenler, ilerleyemezler!

 14. Şirk kalktı mı AŞK kalmaz!

 15. Aşk, yolcunun en güzel barınağıdır!

 16. Sabır, sevmediğine katlanmaktır! Sevdiğine katlanmaz, razı olursun! 

 17. Küllî irade yokmuş gibi yaşa; irade-i cüz’ün yokmuş gibi düşün!

 18. Yanmanın sebebi, takdir edeni görmemektir!

 19. Neyinle farklısın ki, seçilesin!

 20. Nankörlük, insansıların en belirgin özelliğidir!

 21. Nefsini gören, Allâh’tan perdelenir!

 22. Rastgele söylenen her söz, bilinçli yaşam düzeyinden içgüdüsel yaşama kayışın ifadesidir... 

 23. Hoşgörüsü olmayan, tanrısına tapınmadadır!

 24. “Haliym” isminden mahrum olduğun sürece “tahkik ehli” olmaz; taklitle yaşarsın!

 25. Edep, Esmâ’nın hakkını vermektir!

37 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!