1. SIR TUTAMAYANA SIR VERİLMEZ!

 2. Sırlan ki, “sır” tutasın!

 3. Nûr camdan geçer gider; aynadan akseder!

 4. “SIR”lanırsan, ayna olur hakikat güneşini aksettirirsin!

 5. İmtihan, sana değil; sendendir!

 6. İmtihanla kendi potansiyelini görür ve sonuçlarını yaşarsın!

 7. Fitne yani imtihan, senin, ilminle ne derece yaşayabildiğini fark etmen içindir! Sanma ki imtihan, başkalarının seni mükâfatlandırması ya da cezalandırmasıdır!

 8. Kör değilsen anla ki; sen kendi kaderini yaşamak üzere bu fıtratla FÂTIR tarafından yaratılmışsın! Kesinlikle bil ki, herkes özünden gelen bir biçimde kendi kaderini yaşar! Kimse kimseye bir zarar veremez!

 9. “Çok”tan “TEK”e bakanlar, asla gerçeği fark edemeyecekler! Körlüğün sebebi de bu bakıştır!

 10. Yaratılış sırrına ermek istiyorsan “TEK”ten “çok”u seyrettirecek olanı bul; ki gözün açılsın!

 11. İnsanlığın yolu gerçekleri görebilmek, kabullenebilmek ve hazmedebilmekten geçer!

 12. Kendini aldatmak mı, gerçeği yaşamak mı daha iyidir sence?

 13. Soru sormak düşünce ve muhakemenin sonucudur... Soru soran toplum, insanca yaşamaya başlar!

 14. İnsanın şerefi, ilmi kadardır!

 15. Toplum; huzur ve saadeti, düşünmek ve soru sormakla elde eder!

 16. İnsan paylaşır; hayvan, “benim olsun” der! Yaşam, insan ile insansıların mücadelesidir...

 17. Hayvan, “daha çoğa sahip olmak”tan; insan ise daha çok “paylaşmak”tan zevk alır!

 18. Varlığın TEK’liğini kavramaktan çok daha zor olanı, sistemi müşahede etmek ve gereğini hakkıyla yerine getirmektir.

 19. Hakikat mecazdır; mecaz ise hayal! Gerçeği ise “Marifetullâh”tır...

 20. “Gaybı Mutlak”a ait olan “ilim” sıfatı, aşikâr olduğunda “Marifetullâh” adını alır...

 21. Hakikat, kula GÖRE’dir!

 22. GÖRE olan her şey ise mecazdır ve hayaldir!

 23. “Marifetullâh”, Bâkî’nin ilminin bilfiil oluşudur!

 24. Bâkî, asıl ve orijindir… Fâni ise, göre ve varsayımdır!

 25. Göreden, ancak göre doğar...

35 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!