1. “Allâh’ın irade ve kudreti”nin bittiği yer neresidir ki; orada “beşerin irade ve kudreti” başlasın?..

 2. Sana azap veren şeylere karşı savunma mekanizman, ya idrakındır ya da alışkanlıktan doğan bağışıklık kazanmandır!

 3. Dünya yaşamında üç-beş ya da on-onbeş defada kazanacağın bağışıklığı, cehennem ortamında belki de milyonlarca defada elde ederek, o azaptan kurtulabileceksin... Değer mi?..

 4. Bedenini, ya da menfaatlerini yitirmekten değil, bilinç boyutunda kendini tanıyamamaktan KORK!

 5. Evrenin aslı ve tamamı, gerçekte, tümüyle “TEK bir BİLİNÇ”ten başka bir şey değildir. Ve senin de, o bilincin dışında asla bir varlığın mevcut değildir! Öyle ise bu boyutta kendini tanımaya çalış!

 6. Ne ki sana kendini bir “madde” veya bir “ruh” birim sandırır, o senin için bir fitnedir!

 7. Seni gerçekten saptıran şey, senin dışında değil; düşüncendedir.

 8. Birimselliğin kaderi ve sonu ancak, pişmanlık ve gaflettir!

 9. Gafletten kurtuluş, ancak “birimsellik bilinci”nden arınış ile mümkündür...

 10. Korku benlikten doğar... Şirkin cezasıdır! 

 11. Gaflet, birimin bilincinden söz etmekle başlar.

 12. “Birimin bilinci” değil; “Bilincin, mânâlarını seyretmesi” söz konusudur.

 13. “Bilinç”, varsayan; “birim”, varsanandır!

 14. İnsanın kemâli, benliklerin var olmadığını hissetmekle başlar.

 15. “İnşâAllâh” deme, “Bismillâh” de! Yarına bırakma, hemen başla!

 16. Astrolojiye inanmayan Astronom, beyni bilip de, onun dalga üretiminden haberi olmayan kasap gibidir!..

 17. Kendinden, vehminden kurtulmak istiyorsan “B”nin sırrını öğren...

 18. Nokta uzadı, “Elif” oldu; büründü, “B” denildi!

 19. Bismillâh da “B” ile başlar, “Ben” de!

 20. “Ene” de Elif’le başlar.

 21. “Gayrı”ndan tenzih ederek, “şirki” meydana getirme!

 22. Sonsuz sınırsız, niceliksiz ve niteliksiz, kayıtlardan berî, “ALLÂH” adıyla bilinenin ahlâkıyla nasıl ahlâklanılır?

 23. Olmayanı terke uğraşma; olanı idrak et ve hazmet!

 24. İnsanın kurtuluşu ilimde, helâkı duygusallıktadır!..

 25. Hakk’ın hakkını, büründüğü sûrete göre vermelisin.

32 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!