1. Bil ki, seni her istediğine ve her arzuna kavuşturacak tek şey, DUA ve ZİKİR’dir.

 2. Hiçlik denizinden gelen ilim dalgaları, her an “Hiç”e dönerken, dalgaların “vücûdundan” nasıl söz edebilir?

 3. Önceki an, bu anda yok ise, bu an da sonrakinde olamayacaktır! Değer mi “yok”a üzülüp, an’ını yitirmeye?..

 4. “Gayr”ın varlığını, “var” sandıran; sana, “beni” ben gösteren; istemiş ki böyle sürsün bu düzen!

 5. Şuurunu arındır, algılamayı bırak; bak bakalım, kim kalacak?..

 6. “OKU”masını bilmiyorsan, bileni ara! Ümmî, “OKU”yamayandır!

 7. İlmi değerlendiremeyen; yer - içer, geçer - gider!

 8. Rasûl, önce “Allâh”ı tanıdı; sonra, tanıttı!..

 9. “Allâh”ı tanımayanın ilmi, dedikodudur!..

 10. “...miş,...mış”, masaldır! Şehâdetin kadar konuş!

 11. Zât, Esmâ’sıyla tanınır! Allâh ehlini tanıyamıyorsan, Allâh’ı nasıl tanıyabilirsin?

 12. Köre, pınarın yolu sorulmaz! Soranın yolu çöle varır, çölde dolaşır!

 13. Zâhir ve Bâtın aynı “TEK”tir! Bâtını bilmeyen, zâhirin de cahilidir!

 14. Yetiştiricinin irfanını anlamak istiyorsan, seni neye yönlendirdiğine bak... Her şeyin rücu edeceği “TEK”e mi; fiiller fasit dairesine mi?

 15. Allâh Rasûlü iken, kimsenin arkasından konuşmamış ve hor hakir görmemiş ise; sen, nasıl olur da başkalarını suçlar, arkalarından gıybet edersin?..

 16. “Elif”i bilmeyen; “Nokta”dan ne anlar?..

 17. Örtü, perde; şuurundadır! Dışında varsandığın perdeleri kaldırma çabasıyla ömrünü boşa geçirme!

 18. Mum çevresini aydınlatır, ama kendisini tüketir!

 19. Âlim, Güneş de olsa tükenmeye mahkûmdur... Ârifi Billâh ol “NÛR”dur ki, ismi vardır, tükenecek varlığı ise “yok”!

 20. Ne zamana dek taklit ve nakille devam edeceksin?.. Ne zaman özünden kaynayan pınarı akıtacaksın?..

 21. Gazâli’nin de çevresinde onbinler vardı; ama, “rızasından” kurtulup, “Zâtı” talep edebildi... Mevlâna Celâleddin, altmışikisinde Şems’i buldu da “Allâh”a erdi! Hâlâ mı..?

 22. Ameli, rızayı geç de, “Zâtı” tanı!

 23. Kendine seçtiklerinden misin; hizmetiyle şereflendirdiklerinden misin?..

 24. Hitabın geldiği yeri göremiyorsan, kulluğun mübarek olsun!

 25. “Gayrı”nın yokluğundan söz etmeyi bırak da; “gayrı” kavramından geç!

28 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!