1. Evrende, cansız ya da şuursuz, tek bir zerre mevcut değildir! Algılamak istiyorsan, “perdeni” terk et!

 2. Huzurla yaşamak istiyorsan, borçlu olma ve beklentilerini terk et!

 3. Edep, hakkını vermektir!

 4. “Nefs”inin hakkını vermiyorsan; bil ki, nefsine zulmedenlerdensin!

 5. “Nefs”inin hakkı “halife” olmaktır!

 6. Gerçekte, yeryüzünde “Halife” olarak var olan sen, varoluş gayenden ve özelliklerinden haberin var mı?.. Ya, bu yolda yaptığın çalışmalar?

 7. Denizdeki balığa pazarlık edilmez!

 8. Fikirlerin değerini bilen, dilini kullanabilir.

 9. Neyin, nereden, kimden geldiğini bilmiyorsan, bari öğren!

 10. Mezara, tek başına ve canlı, şuuruna sahip olarak bırakılacağını ve bu hâldeyken gömüleceğini biliyor musun?.. Tedbirin ne?..

 11. Ölüm yok oluş değil, biyolojik bedenden mikrodalga bedene geçiştir!

 12. Televizyon dalgalarında ses ve görüntü olur da, senin mikrodalga bedeninde nasıl olmaz?.. 

 13. “RUH”, beyninin ürettiği dalgasal bedeninin eski dillerdeki adıdır.

 14. Ârif, “Marifet”ten; Ârifi Billâh, “Marifetullâh”tan söz eder. Aralarındaki fark, kulun ilmi ile “Allâh ilmi” arasındaki fark kadardır.

 15. Toplumlara göre değişen değerler yanı sıra, değişmez değerleriniz neler?..

 16. Takdir edilen zaman gelmemiş ise, engellerden erilmez!

 17. Kaderinizde varsa, zamanı geldiğinde size takdir edilen mutlaka erişecektir... Kaderinizde olmayanı ise, asla elde edemeyeceksiniz!

 18. Kader asla değişmez!.. Niçin?.. Araştırdınız mı?..

 19. Hoşgörü ve olgunluk ayrılmaz ikilidir! Birinin olmadığı yerde, diğeri de yoktur!

 20. Sevdiğin için başına gelen çileye katlanamıyorsan, bil ki kendini aldatmadasın... Sevmiyor, sadece beğeniyorsun!

 21. Geldiğin yere, sahip olduğun ilme, kiminle eriştiğini idrak edemiyorsan, adın nankörlerle beraber anılacaktır...

 22. “İnsanlara şükretmeyen Hakk’a şükretmiş olmaz” demiş sonsuzluk önderi... Şükredilmesi önerilenin kim olduğunu idrak edebiliyor musun?..

 23. Hayalindekini bırak, karşındakini değerlendir!

 24. Tüm evren bir hayal; sen ise gerçek, öyle mi?.. 

 25. Muhakemesi olmayanın, pişmanlığı da olmaz!

25 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!