25. Furkan Sûresi

Mekke döneminde 42. sırada nazıl olmuştur... Abdullah İbni Abbas r.a. 68-70 arası üç ayetin Medine döneminde indiğini söyler... 77 ayettir... İsmini 1.ayetinde geçen “Hak ile batılı temyiz eden akıl; ilmi tafsil” anlamında “Furkan”dan alır... Furkan, tüm Nebiylere verilmiştir... Hatta mü’minlerden bazısına da Furkan’dan nasip sözkonusudur (Enfal: 29)... Ancak en tam hali ile Hz.Rasulullah’a inmiştir (Furkan: 1)...

Furkan Suresinde, “furkan” olgusu yanında açıklanan diğer bazı hususlar şunlardır: Lıka (kavuşma-buluşma)yı anlamayanlar, Rasul’e uymayanın pişmanlığı, Rasul niye Kur’an’a çağırır, Kur’an niye bir cümle inmedi, helak olan bazı kavimlerin ibreti, hevasını ilah edinen, büyük cihad Kur’an ile yapılmalı/yapılır, Rasul’ün muhatablarından istediği tek şey ne, Rahman’a secdenin önemi, Rahman’ın kullarının vasıfları, ne zaman kötülükler iyiliklere tebdil edilir, duanın önemi....

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Ne yücedir ki, âlemlere (tüm insanlar) bir uyarıcı olarak, kuluna Furkan’ı (Hakikat ile aslı olmayanı ayırt edici) inzâl etti.

2-) Ki, semâların ve arzın varlığı O’nun içindir! Çocuk edinme kavramından berîdir! Varlıkta ortağı yoktur O’nun! Her şeyi yaratmış, onu (yarattığını) takdiriyle oluşturmuştur!

3-) (Gerçek böyle iken) O’nun dûnunda, bir şey yaratmayan; kendileri yaratılmış olan; kendi nefslerine bir zarar ve faydası olmayan; ölüme, hayata ve ölümün tadılışından sonraki yaşantıyı oluşturacak bir özelliğe sahip olmayan tanrılar edindiler.

4-) Hakikat bilgisini inkâr edenler dediler ki: “Bu (Kur’ân) ancak O’nun uydurduğu bir yalandır. Başka bir kavim de (Yahudiler) bu konuda O’na yardım etmiştir”... Gerçek ki, büyük haksızlık ve yalancı şahitlik suçu işlediler.

5-) Dediler ki: “Bunlar, sabah - akşam okunması için kendisinin yazdırtmış olduğu, eskilerin masallarıdır.”

6-) De ki: “O’nu semâlardaki ve arzdaki sırrı bilen inzâl etti! Muhakkak ki O Ğafûr’dur, Rahıym’dir.”

7-) Dediler ki: “Bu nasıl Rasûldür ki, yemek yiyor ve çarşılarda gezip dolaşıyor... O’na, bir melek inzâl edilmesi, beraberinde bir uyarıcı olması gerekmez miydi?”

8-) “Yahut O’na bir hazine verilmesi ya da yiyeceği özel bir bahçesi olması...” Zâlimler (birbirlerine) şöyle konuştular: “Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz!”

9-) Bak senin için yaptıkları benzetmeler (yanlış değerlendirmeler) yüzünden nasıl saptılar! Artık çıkış yolu bulamazlar!

10-) Ne Yücedir O ki, dilerse sana bundan daha hayırlısını, altlarından nehirler akan cennetleri oluşturur ve senin için köşkler yapar.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!